Contact the ExpressVPN support team if you're stuck.
Behöver du hjälp med din anslutning?
Prata med en människa
Get connection help.
Behöver du hjälp med din anslutning?
Prata med en människa

Den här guiden visar hur du väljer rätt VPN-position för dina behov. ExpressVPN har tusentalsservrar på många olika positioner runt om i världen. Se en komplett lista med VPN-serverpositioner här.

Vad vill du göra?

Få åtkomst till innehåll såsom tv-program och filmer från ett särskilt land
Kringgå censorskap på din nuvarande position
Få en säker och privat anslutning
Få de snabbaste nedladdningshastigheterna
Åtgärda problem med min nuvarande VPN-serverposition


Få åtkomst till innehåll såsom tv-program och filmer från ett särskilt land

Viktigt: För att få rekommendationer om VPN-servrar för en specifik streamingtjänst kan du kontakt ExpressVPN:s supportteam.

För att komma åt innehåll från en specifik plats, anslut till en VPN-position i det landet (ifall det finns flera serverpositioner i landet, välj den som ligger närmast din geografiska position).

Så här ansluter du till en VPN-serverposition:

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Kringgå censorskap på din nuvarande position

Om du befinner dig i ett land med mycket censur använder du funktionen Smart position i appen. Smart position rekommenderar automatiskt den bästa positionern för dig baserat på anonyma mätvärden som nerladdningshastighet, fördröjning och avstånd.

Funktionen Smart position rekommenderar automatiskt den bästa positionen för dig baserat på anonyma mätvärden som nerladdningshastighet, fördröjning och avstånd.

Lär dig hur du ansluter med Smart position.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Få en säker och privat anslutning

För en säker och privat anslutning, använd appens funktion Smart position som automatiskt väljer den snabbaste VPN-positionen för dig baserat på anonyma parametrar som nedladdningshastighet, fördröjning och avstånd.

Funktionen Smart position rekommenderar automatiskt den bästa positionen för dig baserat på anonyma mätvärden som nerladdningshastighet, fördröjning och avstånd.

Lär dig hur du ansluter med Smart position.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Få de snabbaste nedladdningshastigheterna

Nedladdningshastighet påverkas av flera faktorer. För att hitta den position som ger dig snabbast nedladdningar har du följande olika alternativ:

  • Välj en VPN-server i ditt land eller den serverposition som är närmast dig i serverlistan i fliken Rekommenderade.
  • Använd funktionen Smart position, som rekommenderar optimal position för dig.
  • Kör hastighetstestet i din ExpressVPN-app (tillgänglig för Mac och Windows). Anslut till den första serverpositionen på listan.
Viktigt: Om VPN-serverpositionen du är ansluten till är långsammare än förväntat kan du kolla in den här problemlösningsguiden.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Åtgärda problem med min nuvarande VPN-serverposition

Om VPN-serverpositionen du är ansluten till är långsammare än förväntat kan du kolla in den här problemlösningsguiden.

Om du har andra problem kan du följa problemlösningsstegen för din situation:

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen

Var artikeln till hjälp?

We're sorry to hear that. Let us know how we can improve.

What device do you need help with?

Examples: Android, Windows, Linksys router

A member of our Support Team will follow up on your issue.