Use ExpressVPN on your devices.
ต้องการ VPN หรือ DNS สำหรับอุปกรณ์ของคุณหรือไม่?
รับ ExpressVPN ตอนนี้
Use ExpressVPN on your devices.
บัญชี ExpressVPN หนึ่งบัญชี อุปกรณ์ทั้งหมด
รับแอปฟรี

ส่วนขยาย ExpressVPN Keys สำหรับ Chrome:

หากคุณเห็นข้อผิดพลาด “ไม่สามารถเข้าถึง ExpressVPN Keys” ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อรายงานปัญหา:

  1. บนหน้าจอข้อผิดพลาด ให้คลิก บันทึกการวินิจฉัย
  2. ส่งไฟล์ที่ดาวน์โหลดไปยังทีมสนับสนุน ExpressVPN ผ่านไลฟ์แชท

หลังจากนั้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ตามลำดับและตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหลังจากแต่ละขั้นตอนหรือไม่:

  1. บนหน้าจอแสดงข้อผิดพลาด คลิก ลองอีกครั้ง
  2. บนเว็บเบราว์เซอร์ ให้ไปที่ chrome://extensions ปิดใช้งานและเปิดใช้งานส่วนขยาย ExpressVPN Keys
  3. ในหน้าเดียวกัน ให้ลบส่วนขยายออกทั้งหมด แล้วติดตั้งใหม่
  4. ออกจากระบบ จากนั้นลงชื่อเข้าใช้แอป ExpressVPN อีกครั้งสำหรับ Mac, Windows หรือ Linux

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อทีมสนับสนุน ExpressVPN เพื่อรับความช่วยเหลือทันที

กลับไปด้านบน

ExpressVPN สำหรับ Android หรือ iOS:

หากคุณเห็นข้อผิดพลาด “ไม่สามารถเข้าถึง ExpressVPN Keys” ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อรายงานปัญหา:

  1. ในแอป ให้แตะ Help > Email us
  2. ทำตามขั้นตอน

หลังจากนั้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ตามลำดับและตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหลังจากแต่ละขั้นตอนหรือไม่:

  1.  แตะแท็บ Keys > Try Again
  2. แตะแท็บ Options > Sign Out แตะ Sign In แล้วทำตามคำแนะนำ

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อทีมสนับสนุน ExpressVPN เพื่อรับความช่วยเหลือทันที

กลับไปด้านบน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เราเสียใจที่ได้ยินเรื่องนี้ โปรดบอกให้เราทราบว่าควรปรับปรุงอย่างไร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของเราจะติดต่อกลับเพื่อช่วยแก้ปัญหาของคุณ