Use ExpressVPN on your devices.
ต้องการ VPN หรือ DNS สำหรับอุปกรณ์ของคุณหรือไม่?
รับ ExpressVPN ตอนนี้
Use ExpressVPN on your devices.
บัญชี ExpressVPN หนึ่งบัญชี อุปกรณ์ทั้งหมด
รับแอปฟรี

อ้างถึงส่วนที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของคุณ

ข้ามไปที่…

การป้อนอัตโนมัติไม่ทำงานในบางเว็บไซต์
การป้อนอัตโนมัติไม่ทำงานบนทุกเว็บไซต์

การป้อนอัตโนมัติไม่ทำงานในบางเว็บไซต์

หากการป้อนอัตโนมัติไม่ทำงานในบางเว็บไซต์ ให้ตรวจสอบว่า URL ของเว็บไซต์ที่คุณกำลังเยี่ยมชมตรงกับ URL ที่ป้อนในตัวจัดการรหัสผ่านหริอไม่:

 • ไม่สำคัญว่า “https://” หรือ “http://” จะปรากฏหรือหายไปใน URL
 • การเข้าสู่ระบบที่บันทึกไว้สำหรับ www.example.com ควรได้รับการแนะนำโดยตัวจัดการรหัสผ่านบน www.example.com/test หรืออื่น ๆ

หากปัญหายังคงอยู่ ให้รายงานว่าเป็นข้อบกพร่องโดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ส่วนขยาย ExpressVPN Keys สำหรับ Chrome:

 1. คลิกส่วนขยาย ExpressVPN Keys สำหรับ Chrome
 2. คลิกแถบ HELP
 3. คลิก Report a problem
 4. ทำตามคำแนะนำ

ExpressVPN สำหรับ Android หรือ iOS:

 1. ในแอป ให้แตะ Help > Email us
 2. ทำตามคำแนะนำ

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อทีมสนับสนุน ExpressVPN เพื่อขอความช่วยเหลือทันที

กลับไปด้านบน


การป้อนอัตโนมัติไม่ทำงานบนทุกเว็บไซต์

ส่วนขยาย ExpressVPN Keys สำหรับ Chrome:

หากการป้อนอัตโนมัติไม่ทำงานบนทุกเว็บไซต์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ตามลำดับและตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหลังจากแต่ละขั้นตอนหรือไม่:

 1. ตรวจสอบว่าตัวจัดการรหัสผ่านถูกปลดล็อกโดยคลิกที่ส่วนขยายของเบราว์เซอร์
 2. ไปที่ chrome://extensions และปิดใช้งานส่วนขยายตัวจัดการรหัสผ่านอื่น ๆ
 3. ตรวจสอบว่าตัวจัดการรหัสผ่านในตัวของ Chrome ปิดอยู่ เพื่อทำสิ่งนี้:
  1. คลิกเมนูสามจุดที่ด้านบนขวาของเบราว์เซอร์ Chrome
  2. คลิก Settings
  3. คลิก Autofill ในเมนูด้านซ้ายมือ
  4. คลิก Passwords
  5. เลื่อนปิด Offer to save passwords
  6. เลื่อนปิด Auto sign-in
 4. ไปที่ chrome://extensions และปิดใช้งานส่วนขยายใด ๆ ที่สามารถแก้ไขหน้าเว็บ (เช่น ตัวบล็อกโฆษณา) เนื่องจากอาจขัดแย้งกับส่วนขยายตัวจัดการรหัสผ่าน

หากปัญหายังคงอยู่ ให้รายงานว่าเป็นข้อบกพร่องโดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. คลิกส่วนขยาย ExpressVPN Keys สำหรับ Chrome
 2. คลิกแถบ HELP
 3. คลิก Report a problem
 4. ทำตามคำแนะนำ

ExpressVPN สำหรับ Android:

หากการป้อนอัตโนมัติไม่ทำงานบนเว็บไซต์ใด ๆ คุณอาจไม่ได้เปิดใช้งานบริการป้อนอัตโนมัติของ Android ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดใช้งานและแก้ไขปัญหา:

 1. เปิดแอป ExpressVPN
 2. แตะแถบ Options 
 3. แตะ Settings
 4. แตะ Enable Autofill Login Details
 5. ทำตามคำแนะนำ

หากปัญหายังคงอยู่ ให้รายงานว่าเป็นข้อบกพร่องโดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ในแอป ให้แตะ Help > Email us
 2. ทำตามคำแนะนำ

ExpressVPN สำหรับ iOS:

หากการป้อนอัตโนมัติไม่ทำงานบนเว็บไซต์ใด ๆ คุณอาจไม่ได้เปิดใช้งานการป้อนอัตโนมัติของ iOS ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดใช้งานและแก้ไขปัญหา:

 1. เปิด Settings ของแอป
 2. แตะ Passwords
 3. แตะ AutoFill Passwords
 4. แตะ ExpressVPN เพื่อเปิดใช้งาน
 5. แตะ iCloud Keychain เพื่อปิดใช้งาน

หากปัญหายังคงอยู่ ให้รายงานว่าเป็นข้อบกพร่องโดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ในแอป ให้แตะ Help > Email us
 2. ทำตามคำแนะนำ

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อทีมสนับสนุน ExpressVPN เพื่อขอความช่วยเหลือทันที

กลับไปด้านบน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เราเสียใจที่ได้ยินเรื่องนี้ โปรดบอกให้เราทราบว่าควรปรับปรุงอย่างไร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของเราจะติดต่อกลับเพื่อช่วยแก้ปัญหาของคุณ