Get ExpressVPN on your router.
ต้องการ VPN สำหรับเราเตอร์ของคุณหรือไม่?
รับ ExpressVPN ตอนนี้
Refer a friend to use ExpressVPN.
ชื่นชอบ ExpressVPN หรือไม่? ต้องการเดือนฟรีหรือไม่?
แนะนำเพื่อนตอนนี้

หน้านี้ตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ ExpressVPN สำหรับเราเตอร์

หากต้องการตั้งค่า ExpressVPN บนเราเตอร์ของคุณ โปรดดูคู่มือที่เกี่ยวข้องสำหรับเราเตอร์ของคุณ

ข้ามไปที่:

การตั้งค่าเราเตอร์ของคุณ
ฉันจะค้นหารหัสผ่านเริ่มต้นของเราเตอร์ได้อย่างไร?
ฉันจะเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของเราเตอร์ได้อย่างไร?
ฉันจะเข้าถึงการตั้งค่าของเราเตอร์ได้อย่างไร?
ฉันจะเชื่อมต่อเราเตอร์กับโมเด็มหรือเราเตอร์ของ ISP ได้อย่างไร?
รองรับการกำหนดค่าเครือข่ายใดบ้าง?

ปกป้องอุปกรณ์ของคุณ
สามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์ได้กี่เครื่อง?
ฉันสามารถเลือกอุปกรณ์ที่ได้รับการปกป้องโดย VPN ได้หรือไม่?
ฉันจะตั้งค่า LAN IP แบบคงที่สำหรับอุปกรณ์ได้อย่างไร?
ฉันจะลบอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานออกจากเราเตอร์ได้อย่างไร?
เหตุใดอุปกรณ์บางอย่างจึงปรากฏสองครั้งบนแดชบอร์ดของฉัน?
ฉันจะระบุอุปกรณ์ที่ไม่มีชื่อบนแดชบอร์ดได้อย่างไร?
ฉันสามารถตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi สำหรับแขกได้หรือไม่?
Aircove มี Network Lock หรือไม่?

ใช้เราเตอร์ของคุณ
ฉันจะตรวจสอบได้อย่างไรว่า VPN ทำงานอย่างถูกต้อง?
ฉันจะทดสอบความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างไร?
ฉันจะเปลี่ยนชื่อและรหัสผ่าน Wi-Fi ได้อย่างไร?
ฉันจะแยกเครือข่าย Wi-Fi 2.4GHz และ 5GHz ได้อย่างไร?
ฉันจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ ExpressVPN ได้อย่างไร?
ฉันจะรีบูตเราเตอร์ได้อย่างไร?
ฉันจะเปิดหรือปิดการรีบูตอัตโนมัติได้อย่างไร?
ไฟสถานะ LED ด้านหน้าของ Aircove บอกอะไร?
ฉันจะปิดไฟสถานะได้อย่างไร?
ฉันสามารถจ่ายไฟให้กับ Aircove Go ด้วยแบตสำรอง USB-C ได้หรือไม่?
VPN เข้ารหัสการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ภายในเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) หรือไม่?

ตั้งค่าขั้นสูง
ฉันจะกำหนดค่าการโอนย้ายพอร์ตได้อย่างไร?
ฉันจะกำหนดค่า DNS แบบไดนามิกได้อย่างไร?
ฉันจะตั้งค่า WAN IP แบบคงที่ได้อย่างไร?
ฉันจะกำหนดค่า DNS ที่กำหนดเองได้อย่างไร?
ฉันจะรีเซ็ตเราเตอร์เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นได้อย่างไร?


การตั้งค่าเราเตอร์ของคุณ

ฉันจะค้นหารหัสผ่านเริ่มต้นของเราเตอร์ได้อย่างไร?

คุณมักจะพบข้อมูลรับรองเริ่มต้นของเราเตอร์บนฉลากที่พิมพ์อยู่ด้านหลังหรือด้านล่างของเราเตอร์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลรับรองเริ่มต้นบนเราเตอร์ Asus, Linksys, Netgear และ Aircove เฉพาะ

กลับไปด้านบน


ฉันจะเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของเราเตอร์ได้อย่างไร?

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของเราเตอร์ได้โดยเข้าไปที่แดชบอร์ดของเราเตอร์และไปที่การตั้งค่าขั้นสูง > การตั้งค่าเราเตอร์ หากคุณลืมรหัสผ่านผู้ดูแลระบบเราเตอร์ คุณจะต้องรีเซ็ตเราเตอร์

กลับไปด้านบน


ฉันจะเข้าถึงการตั้งค่าของเราเตอร์ได้อย่างไร?

คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าเราเตอร์ของคุณได้โดยไปที่ expressvpnrouter.com ในเว็บเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ เรียนรู้เพิ่มเติม

กลับไปด้านบน


ฉันจะเชื่อมต่อเราเตอร์กับโมเด็มหรือเราเตอร์ของ ISP ได้อย่างไร?

คุณสามารถเชื่อมต่อเราเตอร์ ExpressVPN กับโมเด็มหรือเราเตอร์ของ ISP ได้โดยเชื่อมต่อสาย LAN จากพอร์ต LAN ของโมเด็มหรือเราเตอร์ของ ISP เข้ากับพอร์ต “WAN” หรือ “อินเทอร์เน็ต” ของเราเตอร์ ExpressVPN ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

หรือหากเราเตอร์ของคุณคือ Aircove Go คุณสามารถใช้คุณสมบัติ Wi-Fi Link เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของเราเตอร์อื่นเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายได้ เรียนรู้เพิ่มเติม

กลับไปด้านบน


รองรับการกำหนดค่าเครือข่ายใดบ้าง?

มีหลายวิธีในการตั้งค่าเราเตอร์ ExpressVPN ของคุณ คุณสามารถเชื่อมต่อเราเตอร์ ExpressVPN ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi อื่น กับสวิตช์อีเทอร์เน็ต หรือให้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายแบบตาข่ายก็ได้ คุณยังสามารถใช้กับตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi และแม้แต่เราเตอร์ ExpressVPN หลายตัวแบบเดซี่เชน เรียนรู้เพิ่มเติม

กลับไปด้านบน


ปกป้องอุปกรณ์ของคุณ

สามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์ได้กี่เครื่อง?

คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเราเตอร์ได้มากเท่าที่คุณต้องการ เรียนรู้เพิ่มเติม

กลับไปด้านบน


ฉันสามารถเลือกอุปกรณ์ที่ได้รับการปกป้องโดย VPN ได้หรือไม่?

ตามค่าเริ่มต้น อุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ของคุณจะได้รับการปกป้องโดย VPN หากคุณต้องการให้อุปกรณ์บางอย่างไม่ใช้ VPN หรือรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณสามารถใช้คุณสมบัติกลุ่มอุปกรณ์เพื่อสร้างกลุ่มอุปกรณ์ใหม่โดยไม่มีการป้องกันด้วย VPN หรืออินเทอร์เน็ต และกำหนดอุปกรณ์ให้กับอุปกรณ์นั้น เรียนรู้เพิ่มเติม

กลับไปด้านบน


ฉันจะตั้งค่า LAN IP แบบคงที่สำหรับอุปกรณ์ได้อย่างไร?

เข้าถึง expressvpnrouter.com ในเว็บเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการตั้งค่า LAN IP แบบคงที่ และแก้ไขช่องที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ เรียนรู้เพิ่มเติม

กลับไปด้านบน


ฉันจะลบอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานออกจากเราเตอร์ได้อย่างไร?

คุณสามารถนำอุปกรณ์ออกได้ด้วยขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เข้าถึง expressvpnrouter.com ในเว็บเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์
 2. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการนำออก จากนั้นเลือกรีเซ็ตการตั้งค่าอุปกรณ์

อุปกรณ์จะถูกลบออกจากแดชบอร์ดหลังจาก 24 ชั่วโมง หรือหากคุณรีบูตเราเตอร์

กลับไปด้านบน


เหตุใดอุปกรณ์บางอย่างจึงปรากฏสองครั้งบนแดชบอร์ดของฉัน?

อุปกรณ์ทุกชิ้นมี MAC address เริ่มต้นที่ใช้โดยเราเตอร์เพื่อระบุในเครือข่าย หากใช้ MAC address แบบสุ่มแทนที่อยู่เริ่มต้น อาจทำให้ปรากฏมากกว่าหนึ่งครั้งบนแดชบอร์ดเราเตอร์ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

กลับไปด้านบน


ฉันจะระบุอุปกรณ์ที่ไม่มีชื่อบนแดชบอร์ดได้อย่างไร?

คุณสามารถยืนยันได้ว่ารายการอุปกรณ์ที่ไม่มีชื่อนั้นเป็นของอุปกรณ์ของคุณหรือไม่ โดยการเปรียบเทียบหกหลักสุดท้ายของรายการอุปกรณ์กับ MAC address ของอุปกรณ์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีค้นหา MAC address ของอุปกรณ์

กลับไปด้านบน


ฉันสามารถตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi สำหรับแขกได้หรือไม่?

ขณะนี้ไม่สามารถตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi สำหรับแขกแยกต่างหากได้ ในระหว่างนี้คุณสามารถใช้คุณสมบัติกลุ่มอุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณสร้างกลุ่มใหม่และกำหนดให้แขกของคุณอยู่กลุ่มนั้น โปรดทราบว่ากลุ่มอุปกรณ์ทั้งหมดยังคงเชื่อมต่อกับเครือข่ายท้องถิ่นเดียวกัน เรียนรู้เพิ่มเติม

กลับไปด้านบน


Aircove มี Network Lock หรือไม่?

มี คุณสมบัติ Network Lock ถูกสร้างรวมไว้ใน Aircove ของคุณ หาก VPN ของคุณหยุดชะงัก Network Lock จะถูกเปิดใช้งานเพื่อปิดการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมด คุณสมบัตินี้จะช่วยปกป้องที่อยู่ IP ของคุณและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ ไม่ให้ถูกเปิดเผย เมื่อการเชื่อมต่อ VPN ของคุณได้รับการกู้คืนแล้ว การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยของคุณจะกลับมาทำงานต่อ ทั้งนี้คุณไม่สามารถปิด Network Lock ด้วยตนเองบน Aircove

กลับไปด้านบน


ใช้เราเตอร์ของคุณ

ฉันจะตรวจสอบได้อย่างไรว่า VPN ทำงานอย่างถูกต้อง

คุณสามารถใช้ตัวตรวจสอบที่อยู่ IP ของ ExpressVPN เพื่อยืนยันว่า VPN ทำงานได้อย่างถูกต้อง หาก VPN ของคุณเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง จะแสดงว่าคุณกำลังเชื่อมต่อจากตำแหน่ง VPN แทนที่จะเป็นตำแหน่งจริง ตัวอย่างเช่น หากคุณอยู่ในญี่ปุ่นแต่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ VPN ของสหรัฐอเมริกา ตัวตรวจสอบที่อยู่ IP จะบอกว่าคุณกำลังเชื่อมต่อจากสหรัฐอเมริกา เรียนรู้เพิ่มเติม

กลับไปด้านบน


ฉันจะทดสอบความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างไร?

หากต้องการตรวจสอบความเร็วการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณสามารถใช้เครื่องมือออนไลน์ เช่น Ookla Speedtest เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบความเร็ว VPN

กลับไปด้านบน


ฉันจะเปลี่ยนชื่อและรหัสผ่าน Wi-Fi ได้อย่างไร?

เข้าถึง expressvpnrouter.com ในเว็บเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ ไปที่การตั้งค่าเครือข่าย > การตั้งค่า Wi-Fi จากที่นั่น คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณ เช่น ชื่อเครือข่าย รหัสผ่าน ช่องสัญญาณ ความปลอดภัย WPA3 และการมองเห็น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเลือกการตั้งค่า Wi-Fi ที่เหมาะสมที่สุด

กลับไปด้านบน


ฉันจะแยกเครือข่าย Wi-Fi 2.4GHz และ 5GHz ได้อย่างไร?

เข้าถึง expressvpnrouter.com ในเว็บเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ ไปที่การตั้งค่าเครือข่าย > การตั้งค่า Wi-Fi แล้วเลือกแยก Wi-Fi 2.4GHz และ 5GHz เรียนรู้เพิ่มเติม

กลับไปด้านบน


ฉันจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ ExpressVPN ได้อย่างไร?

ตามค่าเริ่มต้น เราเตอร์ ExpressVPN ของคุณจะติดตั้งการอัปเดตที่มีอยู่โดยอัตโนมัติทุกวันเวลา 04.00 น. หากคุณต้องการอัปเดตเราเตอร์ด้วยตนเอง คุณสามารถดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ล่าสุดได้จาก expressvpn.com/latest#router หลังจากนั้น ไปที่แดชบอร์ดของเราเตอร์ จากนั้นไปที่การตั้งค่าขั้นสูง > การอัปเดตซอฟต์แวร์ เพื่อติดตั้งเฟิร์มแวร์ เรียนรู้เพิ่มเติม

กลับไปด้านบน


ฉันจะรีบูตเราเตอร์ได้อย่างไร?

มีสองวิธีในการรีบูตเราเตอร์ของคุณ:

 • ตัวเลือกที่ 1: เข้าถึง expressvpnrouter.com ในเว็บเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ และเลือก รีบูตเราเตอร์ จากแถบด้านข้าง
 • ตัวเลือกที่ 2: เปิดเราเตอร์โดยปิดที่เต้ารับบนผนังหรือใช้สวิตช์เปิด/ปิดบนเราเตอร์ หากมี

กลับไปด้านบน


ฉันจะเปิดหรือปิดการรีบูตอัตโนมัติได้อย่างไร?

ณสามารถสลับการรีบูตอัตโนมัติได้โดยเข้าไปที่ expressvpnrouter.com ในเว็บเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ ไปที่การตั้งค่าขั้นสูง > การตั้งค่าเราเตอร์ และเลือกรีบูตเราเตอร์ทุกวัน เวลา 04:00 น.​

กลับไปด้านบน


ไฟสถานะ LED ด้านหน้าของ Aircove บอกอะไร?

เมื่อเปิดใช้งาน ไฟสถานะ LED สีน้ำเงินและสีขาวที่หน้า Aircove สามารถช่วยให้คุณเข้าใจสถานะของเราเตอร์ของคุณได้:

เหตุการณ์สถานะ LED 
Aircove เริ่มเปิดใช้งานสีขาวกระพริบ
อินเทอร์เน็ต (WAN) ยังไม่เชื่อมต่อสีน้ำเงินกระพริบ
อินเทอร์เน็ต (WAN) เชื่อมต่อแล้วสีขาวนิ่ง
Aircove รีบูตสีน้ำเงินนิ่ง จากนั้นสีขาวกระพริบ
รีเซ็ตค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
(กดปุ่มรีเซ็ตค้างตอนปุ่มเปิดทำงานอยู่)
สีขาวกระพริบ 1 ครั้ง จากนั้นสีน้ำเงินกระพริบ 4 ครั้ง 
เมื่อการกระพริบเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีขาว สามารถยุติการกดปุ่มรีเซ็ตค้างได้
รีเซ็ตค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
(กดปุ่มรีเซ็ตค้างขณะที่กำลังทำงานปกติ 5 วินาทีขึ้นไป)
สีขาวกระพริบจนกระทั่งยุติกดปุ่มรีเซ็ต
จากนั้นสีขาวกระพริบ 1 ครั้ง และสีน้ำเงินกระพริบ 4 ครั้ง ขณะที่การตั้งค่าถูกรีเซ็ต

กลับด้านบน


ฉันจะปิดไฟสถานะบน Aircove ได้อย่างไร

หากต้องการปิดไฟสถานะ LED ของ Aircove ให้เข้าไปที่แดชบอร์ดเราเตอร์ของคุณ โดยไปที่ ตั้งค่าขั้นสูง > การตั้งค่าเราเตอร์ และจากนั้นเลือก ไฟแสดงกิจกรรม

กลับด้านบน


ฉันสามารถจ่ายไฟให้กับ Aircove Go ด้วยแบตสำรอง USB-C ได้หรือไม่?

คุณสามารถจ่ายไฟให้กับ Aircove Go ได้ด้วยพาวเวอร์แบงค์ USB Power Delivery (PB) แต่เนื่องจาก Aircove Go ไม่รองรับโปรโตคอล PD พาวเวอร์แบงค์ของคุณจะต้องจ่ายไฟ 5V ที่ 3A เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ใช้ Aircove Go กับอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่ให้มา

ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าและการใช้งานของคุณ พาวเวอร์แบงค์ที่จ่ายไฟ 5V ที่ 2A อาจใช้งานได้ แต่เราไม่แนะนำ

มีพาวเวอร์แบงค์หลายยี่ห้อและรุ่นในท้องตลาด และอาจแตกต่างกันในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ หากพาวเวอร์แบงค์แรกที่คุณลองใช้ไม่ทำงานตามที่คาดไว้ เราขอแนะนำให้ลองใช้อันอื่น

หมายเหตุ: เราขอแนะนำให้ต่อพาวเวอร์แบงค์ให้เฉพาะกับ Aircove Go เท่านั้น พาวเวอร์แบงค์บางอันอาจตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมดเป็นเวลาสั้น ๆ เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่เข้ากับอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ Aircove Go รีบูต

กลับด้านบน


VPN เข้ารหัสการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ภายในเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) หรือไม่?

VPN ของ Aircove เข้ารหัสการรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตของคุณ แต่ไม่ใช่การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์บนเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) เดียวกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้งาน VPN ของ Aircove การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ของคุณและบริการอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์หรือแอปจะได้รับการปกป้อง แต่การแบ่งปันไฟล์ระหว่างแล็ปท็อปสองเครื่องที่เชื่อมต่อกับ Aircove จะไม่เป็นเช่นนั้น สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าเครือข่ายท้องถิ่นของคุณทำงานตามที่คาดไว้ในขณะที่ยังคงรักษาความปลอดภัยให้กับกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตของคุณ

กลับด้านบน


ตั้งค่าขั้นสูง

ฉันจะกำหนดค่าการโอนย้ายพอร์ตได้อย่างไร?

จากแดชบอร์ดของเราเตอร์ ให้ไปที่การตั้งค่าขั้นสูง > การโอนย้ายพอร์ต เรียนรู้เพิ่มเติม

กลับไปด้านบน


ฉันจะกำหนดค่า DNS แบบไดนามิกได้อย่างไร?

จากแดชบอร์ดของเราเตอร์ ให้ไปที่การตั้งค่าขั้นสูง > DNS แบบไดนามิก เรียนรู้เพิ่มเติม

กลับไปด้านบน


ฉันจะตั้งค่า WAN IP แบบคงที่ได้อย่างไร?

จากแดชบอร์ดของเราเตอร์ ให้ไปที่การตั้งค่าเครือข่าย > การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต แล้วเลือก IP แบบคงที่เป็นโปรโตคอลการเชื่อมต่อของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ IP แบบคงที่และวิธีอื่นๆ ในการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ

กลับไปด้านบน


ฉันจะกำหนดค่า DNS ที่กำหนดเองได้อย่างไร?

คุณสามารถตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS แบบกำหนดเองเพื่อใช้เมื่อ VPN ถูกตัดการเชื่อมต่อโดยเข้าไปที่แดชบอร์ดของเราเตอร์และไปที่การตั้งค่าเครือข่าย > การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต เรียนรู้เพิ่มเติม

กลับไปด้านบน


ฉันจะรีเซ็ตเราเตอร์เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นได้อย่างไร?

 • ตัวเลือกที่ 1: จากแดชบอร์ดของเราเตอร์ ให้ไปที่การตั้งค่าขั้นสูง > สำรองข้อมูลและกู้คืน แล้วเลือกรีเซ็ตการตั้งค่าเราเตอร์ทั้งหมด
 • ตัวเลือกที่ 2: ค้นหาปุ่มรูเข็มรีเซ็ตที่ด้านหลังเราเตอร์ของคุณ ใช้คลิปหนีบกระดาษกดปุ่มค้างไว้ประมาณ 10 วินาทีจนกระทั่งไฟแสดงการทำงานเริ่มกะพริบ จากนั้นปล่อยปุ่ม

กลับไปด้านบน


เหตุใดเราเตอร์ของฉันจึงเข้าถึงโดเมนที่ไม่คาดคิด?

เราเตอร์ ExpressVPN ตรวจสอบโดเมนจำนวนหนึ่งเป็นประจำเพื่อตรวจหาปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต:

 • http://connectivity-check.ubuntu.com
 • http://connectivitycheck.android.com
 • http://connectivitycheck.gstatic.com
 • http://developers.google.cn
 • http://maps.gstatic.com
 • http://mt0.google.com
 • http://www.google.cn
 • http://www.airport.us
 • http://www.ibook.info
 • http://www.itools.info
 • http://www.thinkdifferent.us
 • http://fedoraproject.org
 • http://www.msftncsi.com

กลับไปด้านบน


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เราเสียใจที่ได้ยินเรื่องนี้ โปรดบอกให้เราทราบว่าควรปรับปรุงอย่างไร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของเราจะติดต่อกลับเพื่อช่วยแก้ปัญหาของคุณ