คู่มือนี้จะแสดงวิธีการแก้ไขปัญหาการเขื่อมต่อบน Android เลือกปัญหาการเชื่อมต่อที่คุณกำลังพบและทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้านล่างนี้

คุณกำลังพบปัญหาใดอยู่?

การตัดการเชื่อมต่อจาก VPN กระทันหัน
“การเปิดอินเทอร์เฟซ tun ผิดพลาดอย่างรุนแรง ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถสร้างอินเทอร์เฟซ”
“ขออภัย อุปกรณ์ของคุณไม่มีส่วนประกอบที่ชื่อว่า “ไดร์ฟเวอร์ TUN “.”
“ไม่สามารถเพิ่มกฎ fwmark (อุปกรณ์หรือข้อมูลกำลังยุ่ง)”
“พร็อกซี HTTPสนับสนุนเฉพาะงานสำหรับการเชื่อมต่อที่อาศัย TCP”
“ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถเปิด TUN”
ไม่สามารถเชื่อมต่อได้หลังจากการอัปเกรด Android OS


การตัดการเชื่อมต่อจาก VPN กระทันหัน

สาเหตุที่ทำให้เกิดการตัดการเชื่อมต่อจาก VPN กระเทันหันมีมากมาย:

1. แอป VPN อื่นถูกติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ

แอป VPN อื่นอาจรบกวนการเชื่อมต่อของคุณกับ ExpressVPN คุณควรลบแอป VPN อื่นที่คุณไม่ได้ใช้งานอีกต่อไปและลบโปรไฟล์ VPN ใด ๆ ที่คุณเคยสร้างไว้ก่อนหน้านี้

สำหรับการลบโปรไฟล์ VPN จากอุปกรณ์ของคุณ:

สำหรับอุปกรณ์ Android ส่วนมาก

 1. ไปที่ Settings > Wi-Fi & internet > VPN (คุณยังสามารถค้นหา “VPN” ในการตั้งค่าระบบของคุณ)
 2. แตะที่ไอคอนเครื่องมือถัดจากแอป VPN แต่ละตัวที่ไม่ใช่แอป ExpressVPN
 3. แตะ Forget VPN

สำหรับอุปกรณ์ Samsung Android

 1. ไปที่ Settings > Connections > More connection settings > VPN (คุณยังสามารถค้นหา “VPN” ในการตั้งค่าระบบของคุณ)
 2. แตะที่ไอคอนเครื่องมือถัดจากแอป VPN แต่ละตัวที่ไม่ใช่แอป ExpressVPN
 3. แตะ Delete VPN profile

2. การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ที่จำกัดกิจกรรม VPN

การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่สามารถเป็นต้นเหตุการตัดการเชื่อมต่อ VPN บนอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งสาเหตุนี้มักทราบว่าเกิดขึ้นไปอุปกรณ์ Huawei และ Samsung

สำหรับการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถปิดการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่บนอุปกรณ์ของคุณ

สำหรับอุปกรณ์ Android ส่วนมาก

 1. ไปที่ Settings > Apps & notifications
 2. แตะ Advanced > Special app access
 3. แตะ Battery optimization จากนั้นอแตะ All apps
 4. แตะ ExpressVPN
 5. แตะ Don’t optimize > Done

สำหรับอุปกรณ์ Samsung Android

 1. ไปที่ Settings > Apps
 2. แตะไอคอนเมนูที่มุมบนขวา
 3. แตะ Special access > Optimize battery usage
 4. แตะ All apps
 5. แตะ ExpressVPN
 6. แตะ Don’t optimize > Done

3. VPN ไม่ได้รับการตัดการเชื่อมต่ออย่างเหมาะสม

สำหรับการยกเลิกการเชื่อมต่อจาก ExpressVPN อย่างเหมาะสม:

 • แตะ ปุ่มเปิด ภายในแอป
 • แตะ ยกเลิกการเชื่อมต่อ ExpressVPN จากหน้าจอลัด Android
 • แตะ ยกเลิกการเชื่อมต่อ ในการแจ้งเตือนแอป ExpressVPN (หากคุณใช้อุปกรณ์ Samsung โปรดอย่ายกเลิกการเชื่อมต่อจากระบบแจ้งเตือน Android ใต้การแจ้งเตือนแอป ExpressVPN)
 • แตะวิดเจ็ต ExpressVPN ขณะที่แอปเชื่อมต่ออยู่

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN เพื่อรับความช่วยเหลือทันที

กลับด้านบน


“การเปิดอินเทอร์เฟซ tun ผิดพลาดอย่างรุนแรง ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถสร้างอินเทอร์เฟซ”

คุณอาจจะได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับ VPN:

การเปิดอินเทอร์เฟซ tun ผิดพลาดอย่างรุนแรง ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถสร้างอินเทอร์เฟซ
สำหรับบางรูปภาพ ICS คำอนุญาตบน /dev/tun อาจผิดพลาด หรือโมดูล tun อาจหายไปทั้งหมด สำหรับรูปภาพ CM9 โปรดแก้ไขตัวเลือกเจ้าของในการตั้งค่าทั่วไป

หรือ:

ขออภัย อุปกรณ์ของคุณไม่มีส่วนประกอบที่ชื่อว่า "ไดร์ฟเวอร์ TUN driver" หากไม่มีสิ่งนี้ ExpressVPN มักไม่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาแตะ "เรียนรู้เพิ่มเติม" ด้านล่างสำหรับข้อมูลล่าสุดของเราเพื่อการแก้ไขปัญหานี้

สำหรับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้:

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN เพื่อรับความช่วยเหลือทันที

กลับด้านบน


“ไม่สามารถเพิ่มกฎ fwmark (อุปกรณ์หรือข้อมูลกำลังยุ่ง)”

คุณอาจจะได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อ:

การเปิดอินเทอร์เฟซ tun ผิดพลาดอย่างรุนแรง
ข้อผิดพลาด: คำสั่ง '11192 interface fwmark rule add tun0' ล้มเหลว พร้อมด้วย '400 11192 Failed to add fwmark rule (อุปกรณ์หรือข้อมูลกำลังยุ่ง)'
ข้อผิดพลาดนี้มักเกิดเมื่ออินเทอร์เฟซที่ต้องการไม่ตอบสนอง

สำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ ให้รีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณและเชื่อมต่อไปยังตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์อื่นของ ExpressVPN

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN เพื่อรับความช่วยเหลือทันที

กลับด้านบน


“พร็อกซี HTTP สนับสนุนเฉพาะงานสำหรับการเชื่อมต่อที่อาศัย TCP”

คุณอาจจะได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อ:

พร็อกซี HTTP สนับสนุนเฉพาะงานสำหรับการเชื่อมต่อที่อาศัย TCP
MGMT:Got unrecognized line from management:ERROR: proxy command failed
ข้อผิดพลาดนี้มักเกิดถ้าเครือข่ายของคุณมีการติดตั้งพร็อกซี หรือพอร์ต UDP ถูกบล็อกโดยเครือข่ายของคุณ

สำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ ให้เปลี่ยนโปรโตคอลจาก UDP ไปเป็น TCP

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN เพื่อรับความช่วยเหลือทันที

กลับด้านบน


“ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถเปิด TUN”

สำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ ถอนการติดตั้ง และติดตั้ง ExpressVPN ใหม่อีกครั้งบนอุปกรณ์ของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN เพื่อรับความช่วยเหลือทันที

กลับด้านบน


ไม่สามารถเชื่อมต่อได้หลังจากการอัปเกรด Android OS

สำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้:

 1. รีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ
 2. เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ ExpressVPN
 3. เมื่อได้รับคำกล่องคำพูดที่ร้องขอการเชื่อมต่อ แตะ OK

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN เพื่อรับความช่วยเหลือทันที

กลับด้านบน


ปัญหาอื่นนอกจากนี้?

หากคุณยังพบกับปัญหาหลังจากทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้ว โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN สำหรับความช่วยเหลือ

กลับด้านบน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

We're sorry to hear that. Let us know how we can improve.

A member of our Support Team will follow up on your issue.