คู่มือนี้จะแสดงวิธีการแก้ไขปัญหาการเขื่อมต่อบน Android เลือกปัญหาการเชื่อมต่อที่คุณกำลังพบและทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้านล่างนี้

คุณกำลังพบปัญหาใดอยู่?

การตัดการเชื่อมต่อจาก VPN กระทันหัน
“การเปิดอินเทอร์เฟซ tun ผิดพลาดอย่างรุนแรง ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถสร้างอินเทอร์เฟซ”
“ขออภัย อุปกรณ์ของคุณไม่มีส่วนประกอบที่ชื่อว่า “ไดร์ฟเวอร์ TUN “.”
“ไม่สามารถเพิ่มกฎ fwmark (อุปกรณ์หรือข้อมูลกำลังยุ่ง)”
“พร็อกซี HTTPสนับสนุนเฉพาะงานสำหรับการเชื่อมต่อที่อาศัย TCP”
“ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถเปิด TUN”
ไม่สามารถเชื่อมต่อได้หลังจากการอัปเกรด Android OS


การตัดการเชื่อมต่อจาก VPN กระทันหัน

สาเหตุที่ทำให้เกิดการตัดการเชื่อมต่อจาก VPN กระเทันหันมีมากมาย:

1. แอป VPN อื่นถูกติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ

แอป VPN อื่นอาจรบกวนการเชื่อมต่อของคุณกับ ExpressVPN คุณควรลบแอป VPN อื่นที่คุณไม่ได้ใช้งานอีกต่อไปและลบโปรไฟล์ VPN ใด ๆ ที่คุณเคยสร้างไว้ก่อนหน้านี้

สำหรับการลบโปรไฟล์ VPN จากอุปกรณ์ของคุณ:

สำหรับอุปกรณ์ Android ส่วนมาก

 1. ไปที่ Settings > Wi-Fi & internet > VPN (คุณยังสามารถค้นหา “VPN” ในการตั้งค่าระบบของคุณ)
 2. แตะที่ไอคอนเครื่องมือถัดจากแอป VPN แต่ละตัวที่ไม่ใช่แอป ExpressVPN
 3. แตะ Forget VPN

สำหรับอุปกรณ์ Samsung Android

 1. ไปที่ Settings > Connections > More connection settings > VPN (คุณยังสามารถค้นหา “VPN” ในการตั้งค่าระบบของคุณ)
 2. แตะที่ไอคอนเครื่องมือถัดจากแอป VPN แต่ละตัวที่ไม่ใช่แอป ExpressVPN
 3. แตะ Delete VPN profile

2. การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ที่จำกัดกิจกรรม VPN

การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่สามารถเป็นต้นเหตุการตัดการเชื่อมต่อ VPN บนอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งสาเหตุนี้มักทราบว่าเกิดขึ้นไปอุปกรณ์ Huawei และ Samsung

สำหรับการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถปิดการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่บนอุปกรณ์ของคุณ

สำหรับอุปกรณ์ Android ส่วนมาก

 1. ไปที่ Settings > Apps & notifications
 2. แตะ Advanced > Special app access
 3. แตะ Battery optimization จากนั้นอแตะ All apps
 4. แตะ ExpressVPN
 5. แตะ Don’t optimize > Done

สำหรับอุปกรณ์ Samsung Android

 1. ไปที่ Settings > Apps
 2. แตะไอคอนเมนูที่มุมบนขวา
 3. แตะ Special access > Optimize battery usage
 4. แตะ All apps
 5. แตะ ExpressVPN
 6. แตะ Don’t optimize > Done

3. VPN ไม่ได้รับการตัดการเชื่อมต่ออย่างเหมาะสม

สำหรับการยกเลิกการเชื่อมต่อจาก ExpressVPN อย่างเหมาะสม:

 • แตะ ปุ่มเปิด ภายในแอป
 • แตะ ยกเลิกการเชื่อมต่อ ExpressVPN จากหน้าจอลัด Android
 • แตะ ยกเลิกการเชื่อมต่อ ในการแจ้งเตือนแอป ExpressVPN (หากคุณใช้อุปกรณ์ Samsung โปรดอย่ายกเลิกการเชื่อมต่อจากระบบแจ้งเตือน Android ใต้การแจ้งเตือนแอป ExpressVPN)
 • แตะวิดเจ็ต ExpressVPN ขณะที่แอปเชื่อมต่ออยู่

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN เพื่อรับความช่วยเหลือทันที

กลับด้านบน


“การเปิดอินเทอร์เฟซ tun ผิดพลาดอย่างรุนแรง ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถสร้างอินเทอร์เฟซ”

คุณอาจจะได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับ VPN:

การเปิดอินเทอร์เฟซ tun ผิดพลาดอย่างรุนแรง ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถสร้างอินเทอร์เฟซ
สำหรับบางรูปภาพ ICS คำอนุญาตบน /dev/tun อาจผิดพลาด หรือโมดูล tun อาจหายไปทั้งหมด สำหรับรูปภาพ CM9 โปรดแก้ไขตัวเลือกเจ้าของในการตั้งค่าทั่วไป

หรือ:

ขออภัย อุปกรณ์ของคุณไม่มีส่วนประกอบที่ชื่อว่า "ไดร์ฟเวอร์ TUN driver" หากไม่มีสิ่งนี้ ExpressVPN มักไม่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาแตะ "เรียนรู้เพิ่มเติม" ด้านล่างสำหรับข้อมูลล่าสุดของเราเพื่อการแก้ไขปัญหานี้

สำหรับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้:

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN เพื่อรับความช่วยเหลือทันที

กลับด้านบน


“ไม่สามารถเพิ่มกฎ fwmark (อุปกรณ์หรือข้อมูลกำลังยุ่ง)”

คุณอาจจะได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อ:

การเปิดอินเทอร์เฟซ tun ผิดพลาดอย่างรุนแรง
ข้อผิดพลาด: คำสั่ง '11192 interface fwmark rule add tun0' ล้มเหลว พร้อมด้วย '400 11192 Failed to add fwmark rule (อุปกรณ์หรือข้อมูลกำลังยุ่ง)'
ข้อผิดพลาดนี้มักเกิดเมื่ออินเทอร์เฟซที่ต้องการไม่ตอบสนอง

สำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ ให้รีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณและเชื่อมต่อไปยังตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์อื่นของ ExpressVPN

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN เพื่อรับความช่วยเหลือทันที

กลับด้านบน


“พร็อกซี HTTP สนับสนุนเฉพาะงานสำหรับการเชื่อมต่อที่อาศัย TCP”

คุณอาจจะได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อ:

พร็อกซี HTTP สนับสนุนเฉพาะงานสำหรับการเชื่อมต่อที่อาศัย TCP
MGMT:Got unrecognized line from management:ERROR: proxy command failed
ข้อผิดพลาดนี้มักเกิดถ้าเครือข่ายของคุณมีการติดตั้งพร็อกซี หรือพอร์ต UDP ถูกบล็อกโดยเครือข่ายของคุณ

สำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ ให้เปลี่ยนโปรโตคอลจาก UDP ไปเป็น TCP

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN เพื่อรับความช่วยเหลือทันที

กลับด้านบน


“ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถเปิด TUN”

สำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ ถอนการติดตั้ง และติดตั้ง ExpressVPN ใหม่อีกครั้งบนอุปกรณ์ของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN เพื่อรับความช่วยเหลือทันที

กลับด้านบน


ไม่สามารถเชื่อมต่อได้หลังจากการอัปเกรด Android OS

สำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้:

 1. รีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ
 2. เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ ExpressVPN
 3. เมื่อได้รับคำกล่องคำพูดที่ร้องขอการเชื่อมต่อ แตะ OK

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN เพื่อรับความช่วยเหลือทันที

กลับด้านบน


ปัญหาอื่นนอกจากนี้?

หากคุณยังพบกับปัญหาหลังจากทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้ว โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN สำหรับความช่วยเหลือ

กลับด้านบน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เราเสียใจที่ได้ยินเรื่องนี้ โปรดบอกให้เราทราบว่าควรปรับปรุงอย่างไร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของเราจะติดต่อกลับเพื่อช่วยแก้ปัญหาของคุณ