Use ExpressVPN on your devices.
ต้องการ VPN หรือ DNS สำหรับอุปกรณ์ของคุณหรือไม่?
รับ ExpressVPN ตอนนี้
Use ExpressVPN on your devices.
บัญชี ExpressVPN หนึ่งบัญชี อุปกรณ์ทั้งหมด
รับแอปฟรี
สำคัญ: ขณะนี้ ExpressVPN Keys ขยายการใช้งานครอบคลุมทั้ง Windows, Mac และ Linux ผ่านส่วนขยายเบราว์เซอร์ Chrome และในแอป ExpressVPN สำหรับ iOS และ Android

หากคุณมีข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่จัดเก็บไว้ในตัวจัดการรหัสผ่านในตัวของเบราว์เซอร์หรือส่วนขยายเบราว์เซอร์ตัวจัดการรหัสผ่านที่มีอยู่ ระบบจะแจ้งให้คุณกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับเว็บไซต์หรือบริการ สิ่งนี้ทำให้เกิดการขัดแย้งระหว่างบริการจัดการรหัสผ่านและ ExpressVPN Keys ซึ่งจะแจ้งให้คุณกรอกข้อมูลการเข้าสู่ระบบพร้อมกัน

ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อป้องกันไม่ให้บริการตัวจัดการรหัสผ่านอื่นรบกวนการทำงานของ ExpressVPN Keys

ข้ามไปที่…

เดสก์ทอป
โทรศัพท์มือถือ (Android หรือ iOS)

เดสก์ทอป

Google Chrome

เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวจัดการรหัสผ่านในตัวของ Chrome รบกวน ExpressVPN Keys ให้ลบข้อมูลการเข้าสู่ระบบทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ใน Chrome

สำคัญ: ก่อนลบข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่จัดเก็บไว้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเข้าข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ExpressVPN Keys แล้ว

หากต้องการลบการเข้าสู่ระบบของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ใน Chrome ให้ป้อน chrome://settings/passwords ในแถบค้นหา
 2. ภายใต้ รหัสผ่านที่บันทึกไว้ ให้คลิก Vertical ellipsis.ถัดจากการเข้าสู่ระบบแต่ละครั้ง
 3. คลิก ลบ
 4. ทำซ้ำขั้นตอนเดียวกันสำหรับการเข้าสู่ระบบทั้งหมด

หากปัญหายังคงอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ใน Chrome ให้ป้อน chrome://settings/addresses ในแถบค้นหา
 2. เลื่อนปิด บันทึกและกรอกที่อยู่

Microsoft Edge

เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวจัดการรหัสผ่านในตัวของ Chrome รบกวน ExpressVPN Keys ให้ลบข้อมูลเข้าสู่ระบบทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ใน Chrome

สำคัญ: ก่อนลบข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่จัดเก็บไว้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเข้าข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ExpressVPN Keys แล้ว

หากต้องการลบการเข้าสู่ระบบของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ใน Edge ให้ป้อน edge://settings/passwords ในแถบค้นหา
 2. ใต้ร รหัสผ่านที่บันทึกไว้ คลิก More icon. ถัดจากการเข้าสู่ระบบแต่ละครั้ง
 3. คลิก ลบ
 4. ทำซ้ำขั้นตอนเดียวกันสำหรับการเข้าสู่ระบบทั้งหมด

หากปัญหายังคงอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ใน Edge ให้ป้อน edge://settings/personalinfo ในแถบค้นหา
 2. เลื่อนปิด บันทึกและกรอกข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนขยายอื่น ๆ ของตัวจัดการรหัสผ่าน

เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนขยายเบราว์เซอร์ตัวจัดการรหัสผ่านอื่นรบกวนการทำงานของ ExpressVPN Keys ให้ปิดการใช้งานส่วนขยายเหล่านี้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์

สำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณจากส่วนขยายตัวจัดการรหัสผ่านไปยัง ExpressVPN Keys

ในการปิดใช้งานส่วนขยายตัวจัดการรหัสผ่านที่มีอยู่:

 1. ใน Chrome หรือ Edge ให้ป้อน chrome://extensions หรือ edge://extensions
 2. คลิก ลบ เพื่อลบส่วนขยายตัวจัดการรหัสผ่าน

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อทีมสนับสนุน ExpressVPN เพื่อขอความช่วยเหลือทันที

กลับไปด้านบน


โทรศัพท์มือถือ (Android หรือ iOS)

เพื่อป้องกันไม่ให้บริการตัวจัดการรหัสผ่านอื่นรบกวน ExpressVPN Keys คุณจะต้อง:

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อทีมสนับสนุน ExpressVPN เพื่อขอความช่วยเหลือทันที

กลับไปด้านบน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

We're sorry to hear that. Let us know how we can improve.

A member of our Support Team will follow up on your issue.