Tor och VPN


Bör jag använda ett VPN med Tor Browser?

Ja! Att använda Tor och ett VPN tillsammans ger dig maximal säkerhet.


Bör jag använda ett VPN för att ansluta till Tor, eller använda Tor för att ansluta till ett VPN?

Anslut först till ett VPN, sedan till Tor. Det här är anledningen.

Anslut till ett VPN, sedan till Tor (Onion over VPN)

När du ansluter till ett VPN först, och sedan till Tor (också känt som "Tor over VPN" eller "Onion over VPN") får du allt integritetsskydd som Tor-nätverket erbjuder, plus extra skydd som hindrar alla noder från Tor att se din riktiga IP-adress. Du behöver heller inte oroa dig för att bli flaggad av ditt hemnätverk för att du använder Tor, eftersom allt nätverket kommer se är krypterad trafik till din VPN-server.

Ett diagram med data som passerar genom ett VPN och sedan Tor.


Tor over VPN ger dig dessutom tillgång till Tor-nätverket även när det är blockerat, exempelvis på företagsnätverk eller skolnätverk, eller i vissa länder.

En annan fördel med Tor over VPN är att din VPN-tjänst inte kan se vad du gör inuti Tor-nätverket. Och skulle det finnas en bugg i Tor Browser (vilket har hänt förut) kommer du att få ett extra säkerhetslager mellan dig och buggen ifall du ansluter till VPN först.

Det är enkelt att komma igång: anslut bara till den VPN-server du föredrar och starta sedan Tor Browser.

Tor vs. VPN

Tor-nätverket och VPN:er är båda integritetsverktyg, men de fungerar på olika sätt.

Vad är Tor?

Tor är ett öppet nätverk som vem som helst kan gå med i och bidra till, och även använda gratis. Att leda data genom nätverk anonymiserar datan, men processen är långsam och ineffektiv. Nätverket sparar ingen användarinformation, även om en illvillig nod kan föra begränsade loggar. Du behöver inte lita på nätverket, men du bör utgå från att delar av det kan vara utsatt för övervakning.

Vad är ett VPN?

En VPN-klient, däremot, leder all data genom sitt nätverk, även data som skickas icke-hierarkiskt (som vid fildelning). Den krypterar datan för att förhindra att den ses av tredje part men, eftersom allt passerar genom VPN-leverantörens servrar, måste användaren kunna lita på att VPN-leverantören i sig inte för några loggar. Det finns emellertid viss användarinformation som ett VPN måste samla, som betalningsuppgifter.

Varför inte Tor först och VPN sedan?

Att skapa en tunnel genom Tor-nätverket och ansluta därifrån till din VPN-tjänst (också känt som "VPN over Tor") är svårare att utföra.

ExpressVPN stöder inte denna metod eftersom den inte ökar din anonymitet. Även om ett sådant arrangemang gör det omöjligt för utgångsnoden att se din trafik blir den nu synlig för VPN-tjänsten.

I teorin kan du anförtro den här informationen till ett VPN som inte för aktivitets- eller anslutningsloggar, men egentligen innebär det ett enda lager av tillit i ett annars opålitligt system, vilket lämnar dig utan anonymitetsfördelar och med Tor-nätverkets långsamma hastigheter.

Hur fungerar Tor utan VPN?

Tor fungerar som en serie proxyservrar i flera lager som leder din trafik i sick-sack runt internet innan den når din destination (lagren har gett upphov till namnet The Onion Router).

Din data leds via minst tre noder.

  • Ingångsnoden, som oundvikligen känner till din IP-adress
  • Mittnoden (eller kopplingsnoden), som hindrar utgångsnoden från att få reda på vilken ingångsnod du använde och gör det väldigt svårt att få fram den informationen
  • Utgångsnoden, som vet vilken sida du ansluter till men inte vem du är

De tre noderna separerar din IP-adress från din destination och gör att två personer kan kommunicera med varandra utan att någon av dem, eller någon mellanhand, vet vem den andra är.

Ett Tor-nätverk leder din data genom minst tre knutpunkter.


Tor-nätverket nås vanligen genom Tor Browser, som härstammar från Firefox. Tor Browser är optimerad för säkerhet och anonymitet till skillnad från de flesta andra webbläsare, som är optimerade för hastighet och inte erbjuder tillräckligt försvar mot attacker som webbläsarens fingeravtryck.

Även om Tor-nätverket utgör en gyllene standard för anonymisering av din internettrafik är systemet långsamt och ineffektivt. Som utgångsläge skyddar Tor Browser bara din surfdata, inte andra applikationer som körs samtidigt, och dessa behöver därför konfigureras separat. Ett säkrare alternativ är TAILS, ett helt operativsystem som gör att du kan leda all din data, från alla program, genom Tor-nätverket.

Vill du veta mer om Tor? Här kommer en komplett guide.

VPN + Tor = Bäst för din integritet

Tor är ett utmärkt verktyg för integritet. Det är just nu oslagbart när det gäller att få anonymitet på internet och kan vara det enda som överlistar en välfinansierad och sofistikerad motståndare.

Att använda Tor over VPN ökar bara din integritet. Anslut till ditt VPN och öppna sedan Tor Browser för att få tillgång till Tor-nätverket utan att din internetleverantör kan identifiera dig som Tor-användare.


Skaffa ExpressVPN

Har du inte ett VPN att använda med Tor?

Prova ExpressVPN riskfritt.

30 dagars pengarna-tillbaka-garanti på rött emblem med ett gult band.

Om du av någon anledning inte är nöjd med ExpresVPN kan du få pengarna tillbaka inom 30 dagar från din beställning.


Skaffa ExpressVPN