Use ExpressVPN on your devices.
ต้องการ VPN หรือ DNS สำหรับอุปกรณ์ของคุณหรือไม่?
รับ ExpressVPN ตอนนี้
Use ExpressVPN on your devices.
บัญชี ExpressVPN หนึ่งบัญชี อุปกรณ์ทั้งหมด
รับแอปฟรี

คู่มือนี้จะแสดงวิธีส่งออกข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน ExpressVPN Keys

คุณสามารถส่งออกข้อมูลของคุณที่จัดเก็บไว้ใน ExpressVPN Keys (และนำเข้าไปยังบัญชี ExpressVPN Keys อื่นหรือบริการจัดการรหัสผ่าน) โดยใช้แอป ExpressVPN สำหรับ Android หรือ iOS หรือส่วนขยาย Chrome ExpressVPN Keys

ข้ามไปที่…

Android และ iOS
ส่วนขยายของ Chrome

Android และ iOS

 1. เปิดแอป ExpressVPN สำหรับ Android หรือ iOS
 2. แตะแท็บตัวเลือก
 3. แตะการตั้งค่า
 4. แตะข้อมูล
 5. แตะส่งออกข้อมูลเป็น CSV
 6. แตะส่งออกข้อมูลรหัสผ่าน
 7. ปลดล็อก ExpressVPN Keys
 8. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ CSV
สำคัญ: ไฟล์ CSV ไม่ได้เข้ารหัส ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงสามารถดูข้อมูลได้ (เช่น ข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณ) เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณควรลบไฟล์ออกจากอุปกรณ์ของคุณทันทีหลังจากนำเข้าข้อมูลของคุณไปยังบัญชี ExpressVPN Keys อื่นหรือบริการจัดการรหัสผ่าน
ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อทีมสนับสนุน ExpressVPN เพื่อขอความช่วยเหลือทันที

กลับไปด้านบน

ส่วนขยายของ Chrome

 1. เปิดส่วนขยาย ExpressVPN Keys Chrome
 2. คลิกแท็บตัวเลือก
 3. แตะการตั้งค่า
 4. ใต้ข้อมูล คลิกส่งออกข้อมูลเป็น CSV
 5. ป้อนรหัสผ่านหลักของ Keys ของคุณ จากนั้นคลิกยืนยัน
 6. คลิกส่งออกข้อมูลรหัสผ่าน
 7. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ CSV
สำคัญ: ไฟล์ CSV ไม่ได้เข้ารหัส ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงสามารถดูข้อมูลได้ (เช่น ข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณ) เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณควรลบไฟล์ออกจากอุปกรณ์ของคุณทันทีหลังจากนำเข้าข้อมูลของคุณไปยังบัญชี ExpressVPN Keys อื่นหรือบริการจัดการรหัสผ่าน
ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อทีมสนับสนุน ExpressVPN เพื่อขอความช่วยเหลือทันที

กลับไปด้านบน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เราเสียใจที่ได้ยินเรื่องนี้ โปรดบอกให้เราทราบว่าควรปรับปรุงอย่างไร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของเราจะติดต่อกลับเพื่อช่วยแก้ปัญหาของคุณ