Use ExpressVPN on your devices.
ต้องการ VPN หรือ DNS สำหรับอุปกรณ์ของคุณหรือไม่?
รับ ExpressVPN ตอนนี้
Use ExpressVPN on your devices.
บัญชี ExpressVPN หนึ่งบัญชี อุปกรณ์ทั้งหมด
รับแอปฟรี

คู่มือนี้จะแสดงเวอร์ชันของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เข้ากันได้กับแอป ExpressVPN เวอร์ชันล่าสุด แอปเวอร์ชันล่าสุดมาพร้อมการปรับปรุงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว แต่อาจเข้ากันไม่ได้กับอุปกรณ์เวอร์ชันเก่า

ข้ามไปที่…

Windows
Mac
Android
iOS
Linux
เราเตอร์


Windows

แอป ExpressVPN Windows ต้องการ Windows 7 ขึ้นไปจึงจะทำงานได้ ค้นหาเวอร์ชันของ Windows ที่คุณใช้อยู่

หากคุณใช้ Windows 7 ขึ้นไป ให้ใช้ แอป ExpressVPN สำหรับ Windows

หากคุณใช้ Windows Vista หรือต่ำกว่า:

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อทีมสนับสนุน ExpressVPN เพื่อขอความช่วยเหลือทันที

กลับด้านบน


Mac

แอป ExpressVPN สำหรับ Mac ต้องการ macOS 10.13 ขึ้นไป ค้นหาเวอร์ชันของ Mac ที่คุณใช้

ระบบปฏิบัติการ Macเวอร์ชัน ExpressVPN ที่รองรับ
macOS 10.13 หรือสูงกว่าใช้แอป ExpressVPN สำหรับ Mac
Mac OS X 10.11 หรือ macOS 10.12การสนับสนุนแอปสำหรับเวอร์ชันเหล่านี้มีจำกัด อัปเกรดเป็น macOS 10.13 ขึ้นไปเพื่อใช้แอปเวอร์ชันเต็ม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรองรับแอปที่ตำ่กว่าสำหรับ Mac OS X 10.11 และ macOS 10.12
Mac OS X 10.10 หรือตำ่กว่าแอป ExpressVPN สำหรับ Mac ไม่รองรับเวอร์ชันเหล่านี้ อัปเกรดเป็น macOS 10.13 ขึ้นไป หากคุณไม่สามารถอัปเกรดได้ ให้ใช้ OpenVPN การกำหนดค่าด้วยตนเอง

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อทีมสนับสนุน ExpressVPN เพื่อขอความช่วยเหลือทันที

กลับด้านบน


Android

แอป ExpressVPN สำหรับ Android ต้องการ Android 5 ขึ้นไปจึงจะทำงานได้ ค้นหาเวอร์ชันของ Android ที่คุณกำลังใช้อยู่

หากคุณใช้ Android 5 ขึ้นไป ให้ใช้ แอป ExpressVPN สำหรับ Android

หากคุณใช้ Android 4.4 หรือต่ำกว่า:

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อทีมสนับสนุน ExpressVPN เพื่อขอความช่วยเหลือทันที

กลับด้านบน


iOS

แอป ExpressVPN สำหรับ iOS เวอร์ชันล่าสุดต้องใช้ iOS 15 ขึ้นไปจึงจะทำงานได้ ค้นหา iOS เวอร์ชันที่คุณใช้อยู่

แอป ExpressVPN สำหรับ iOS เข้ากันได้กับ iOS 12 ถึง iOS 14 อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนมีจำกัด อัปเดต iOS ของคุณเพื่อดาวน์โหลดแอปเวอร์ชันล่าสุดและเข้าถึงคุณสมบัติใหม่ล่าสุดและการปรับปรุงด้านความปลอดภัย

หากคุณใช้ iOS เวอร์ชันที่เข้ากันได้ ให้ใช้ แอป ExpressVPN สำหรับ iOS

หากคุณใช้ iOS 11 หรือต่ำกว่า ให้อัปเดต iOS เพื่อดาวน์โหลดแอปเวอร์ชันล่าสุด

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อทีมสนับสนุน ExpressVPN เพื่อขอความช่วยเหลือทันที

กลับด้านบน


Linux

แอป ExpressVPN Linux เข้ากันได้กับ Linux เวอร์ชันเหล่านี้:

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อทีมสนับสนุน ExpressVPN เพื่อขอความช่วยเหลือทันที

กลับด้านบน


เราเตอร์

ExpressVPN สำหรับเราเตอร์เข้ากันได้กับเราเตอร์รุ่นต่อไปนี้:

Asus

 • RT-AC68U (จนถึง v3)
 • RT-AC87U
 • RT-AC56R
 • RT-AC56S
 • RT-AC56U

ExpressVPN

 • ExpressVPN Aircove AX1800

Linksys

 • Linksys EA6200
 • Linksys WRT1200AC
 • Linksys WRT1900AC 13J1
 • Linksys WRT1900AC 13J2
 • Linksys WRT1900ACS
 • Linksys WRT1900ACS V2
 • Linksys WRT3200ACM
 • Linksys WRT32X

Netgear

 • Netgear R6300v2
 • Netgear R6700v3
 • Netgear R6400v2
 • Netgear Nighthawk R7000
 • Netgear Nighthawk R7000P

หากเราเตอร์ของคุณเข้ากันไม่ได้กับ ExpressVPN ดูรายชื่อเราเตอร์ที่สามารถใช้การกำหนดค่าด้วยตนเองของ ExpressVPN ได้

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อทีมสนับสนุน ExpressVPN เพื่อขอความช่วยเหลือทันที

กลับด้านบน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เราเสียใจที่ได้ยินเรื่องนี้ โปรดบอกให้เราทราบว่าควรปรับปรุงอย่างไร

What device do you need help with?

Examples: Android, Windows, Linksys router

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของเราจะติดต่อกลับเพื่อช่วยแก้ปัญหาของคุณ