คู่มือนี้จะแสดงวิธีค้นหาที่อยู่ IP ส่วนตัวและที่อยู่เกตเวย์เริ่มต้นของเราเตอร์

ข้ามไปยัง…

ค้นหาที่อยู่ IP ส่วนตัวของคุณ
ค้นหาที่อยู่เกตเวย์เริ่มต้นของคุณ


ค้นหาที่อยู่ IP ส่วนตัวของคุณ

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ของคุณจะได้รับที่อยู่ IP ส่วนตัวโดยเราเตอร์ในเครือข่ายท้องถิ่นของคุณ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายท้องถิ่นเดียวกันมีที่อยู่ IP ส่วนตัวที่แตกต่างกัน ที่อยู่ IP ส่วนตัวของอุปกรณ์นั้นไม่เหมือนกับที่อยู่ IP สาธารณะ ซึ่งใช้เพื่อระบุที่อยู่โดยอุปกรณ์ภายนอกเครือข่ายท้องถิ่นของคุณ

การทราบที่อยู่ IP ส่วนตัวของคุณจะเป็นประโยชน์สำหรับการกำหนดค่าการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย

บน Windows

1. คลิก Windows Start button. ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ ค้นหา “cmd” และเลือก Command Prompt

Search for “cmd” and click “Command Prompt.”

2. ใน Command Prompt พิมพ์
ipconfig
กด Enter.

3. ที่อยู่ IP ส่วนตัวของอุปกรณ์ของคุณจะปรากฏถัดจาก IPv4 Address

Your device’s private IP address will be shown next to “IPv4 Address.”

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อทีมสนับสนุน ExpressVPN เพื่อขอความช่วยเหลือทันที

กลับด้านบน

บน Mac

 1. คลิก "Apple" icon. ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ จากนั้นเลือก System Settings
 2. เลือก Network Wi-Fi
  The user interface of the macOS network system setting
 3. คลิก Details
  Screenshot of the macOS system settings UI under network > Wi-Fi
 4. คลิกแท็บ TCP/IP ที่อยู่ IP ส่วนตัวของอุปกรณ์ของคุณจะปรากฏถัดจาก IP Address
  the TCP/IP tab under macOS network settings

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อทีมสนับสนุน ExpressVPN เพื่อขอความช่วยเหลือทันที

กลับด้านบน

บน iOS

 1. ไปที่ Settings
 2. แตะ Wi-Fi
 3. แตะชื่อเครือข่าย Wi-Fi ที่อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่ออยู่
 4. ที่อยู่ IP ส่วนตัวของอุปกรณ์ของคุณจะปรากฏถัดจาก IP Address
  Your device’s private IP address will be shown next to “IP address.”

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อทีมสนับสนุน ExpressVPN เพื่อขอความช่วยเหลือทันที

กลับด้านบน

บน Android

อุปกรณ์ Android ส่วนใหญ่

 1. ไปที่ Settings
 2. ใต้ Wi-Fi ให้แตะเครือข่าย Wi-Fi ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
 3. แตะ Advanced ที่อยู่ IP ส่วนตัวของอุปกรณ์ของคุณจะปรากฏภายใต้ IP Address
  Your device’s private IP address will be shown under “IP address.”

อุปกรณ์ Samsung Android

 1. ไปที่ Settings > Connections > Wi-Fi
  Tap "Wi-Fi."
 2. แตะ "Settings" icon. ถัดจากเครือข่าย Wi-Fi ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันของคุณ
 3. ที่อยู่ IP ส่วนตัวของอุปกรณ์ของคุณจะปรากฏภายใต้ IP Address
  Your device’s private IP address will appear under “IP address.”

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อทีมสนับสนุน ExpressVPN เพื่อขอความช่วยเหลือทันที

กลับด้านบน

 


ค้นหาที่อยู่เกตเวย์เริ่มต้นของเราเตอร์ของคุณ

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เราเตอร์ของคุณ (มักเรียกว่าเกตเวย์เริ่มต้น) จะมีที่อยู่ IP เกตเวย์เริ่มต้นของคุณถ่ายโอนทราฟฟิกจากเครือข่ายท้องถิ่นของคุณ ไปยังเครือข่ายอื่นหรืออินเทอร์เน็ตและกลับมาหาคุณ.

การรู้วิธีเข้าถึงเกตเวย์เริ่มต้นมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเครือข่ายและการเข้าถึงการตั้งค่าเราเตอร์ของคุณ

บน Windows

 1. คลิก Windows Start button.ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ ค้นหา “cmd” และเลือก Command Prompt
  Search for “cmd” and click “Command Prompt.”
 2. ใน Command Prompt พิมพ์ipconfig กด Enter
  Type “ipconfig” in the Command Prompt.
 3. เกตเวย์เริ่มต้นของคุณจะปรากฏถัดจาก Default Gateway
  Your default gateway’s IP address will be shown next to “Default Gateway” in the “Command Prompt.”

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อทีมสนับสนุน ExpressVPN เพื่อขอความช่วยเหลือทันที

กลับด้านบน

บน Mac

 1. คลิก "Apple" icon. ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ จากนั้นเลือก System Settings…
 2. เลือก Network > Wi-Fi
  The user interface of the macOS network system setting
 3. คลิก Details…Screenshot of the macOS system settings UI under network > Wi-Fi
 4. คลิกที่แท็บ TCP/IP  เกตเวย์ของเราเตอร์ของคุณจะปรากฏถัดจาก Router
  Router IP address under network settings for macOS

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อทีมสนับสนุน ExpressVPN เพื่อขอความช่วยเหลือทันที

กลับด้านบน

บน iOS

 1. ไปที่ Settings แตะ Wi-Fi
 2. แตะเครือข่าย Wi-Fi ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันของคุณ
 3. ที่อยู่ IP ของเกตเวย์เริ่มต้นของคุณจะปรากฏถัดจาก Router

Your default gateway’s IP address will be shown next to “Router.”

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อทีมสนับสนุน ExpressVPN เพื่อขอความช่วยเหลือทันที

กลับด้านบน

บน Android

อุปกรณ์ Android ส่วนใหญ่

 1. ไปที่ Settings
 2. ใต้ Wi-Fi แตะเครือข่าย Wi-Fi ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันของคุณ
 3. แตะ Advanced ที่อยู่ IP ของเกตเวย์เริ่มต้นของคุณจะปรากฏภายใต้ Gateway
  Your default gateway’s IP address will be shown under “Gateway.”

อุปกรณ์ Samsung Android

 1. ไปที่ Settings > Connections > Wi-Fi
  Tap "Wi-Fi."
 2. แตพ "Settings" icon.ถัดจากเครือข่าย Wi-Fi ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันของคุณ
  Tap the gear icon next to your current active Wi-Fi network.
 3. แตะ Advanced
 4. สำหรับการตั้งค่า IP เลือก Static
  Tap “Static.”
 5. ที่อยู่ IP ของเกตเวย์เริ่มต้นของคุณจะปรากฏภายใต้ Gateway

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อทีมสนับสนุน ExpressVPN เพื่อขอความช่วยเหลือทันที

กลับด้านบน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เราเสียใจที่ได้ยินเรื่องนี้ โปรดบอกให้เราทราบว่าควรปรับปรุงอย่างไร

Which router model do you need help with?

Examples: Linksys WRT1200AC, Asus RT-AC56R

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของเราจะติดต่อกลับเพื่อช่วยแก้ปัญหาของคุณ