Lösenordshälsa är en funktion i ExpressVPN Keys som är utformad för att förbättra din övergripande kontosäkerhet. Den ger en bedömning av din lösenordssäkerhet via en säkerhetspoäng, samt tips och vägledning kring hur du kan förbättra poängen och skydda dig mot lösenordshacking.

Din säkerhetspoäng beräknas utifrån lösenordens styrka, huruvida du använder samma lösenord mer än en gång eller inte och om webbadresserna du lagrar är säkra. Din poäng kommer att bli bättre när du åtgärdar problemen.

Dina inloggningar och lösenord bedöms lokalt på din enhet och lämnar därför aldrig enheten. Läs mer om integritet i funktionen Lösenordshälsa.

För att komma till Lösenordshälsa lägger du till minst en inloggning och trycker på sifferikonen längst upp till höger på Keys-skärmen.

Hur förbättrar man säkerhetspoängen?

Läs mer om säkerhetsproblemen som kan påverka din säkerhetspoäng och hur du förbättrar poängen här nedan.

Svaga lösenord

Svaga lösenord är enkla att gissa sig till eller knäcka för både människor och datorer, och därför är de mer sårbara för lösenordsstöld eller röjning. De kan innehålla vanliga ord som ”äpple” eller ”pojke”, eller ord som är enkla att gissa sig till som namn på platser eller din partners namn.

För att skydda dina konton bör du generera starka och unika lösenord i ExpressVPN Keys.

Återanvända lösenord

Ett återanvänt lösenord är ett lösenord som du använder till flera tjänster eller konton. Om ditt lösenord röjs kan angripare få obehörig åtkomst till alla dessa konton med ett och samma lösenord. Ju fler konton som använder samma lösenord desto högre är risken.

För att skydda alla dina konton bör du använda starka och unika lösenord för alla konton.

Inloggningar med osäkra webbadresser

Osäkra webbadresser börjar med http:// istället för https://. Alla data som skickas mellan dig och webbplatsen krypteras inte och kan därför läsas av tredje part. Det inkluderar dina lösenord, användarnamn, e-postadresser och kortuppgifter.

För att skydda dina konton bör du endast använda https:// i dina webbadresser:

  1. På skärmen för inloggningsinformation i Keys trycker du på Hjälp mig åtgärda längst upp.
  2. Tryck på Använd HTTPS.

Utsatta lösenord

Viktigt: Den här funktionen är bara tillgänglig i betaversionerna av ExpressVPN:s appar för iOS respektive Android.

Ett lösenord är utsatt om det hittats i en lista över lösenord online, ofta som en del av dataintrång. Inkräktare försöker ofta logga in på tjänster genom att prova alla kända exponerade lösenord på
dark web. Ju fler konton du använder med samma exponerade lösenord desto större risk löper du att bli hackad.

Dataintrång utsätter potentiellt dina lösenord för risk och rapporteras i allt högre utsträckning, ibland flera gånger i veckan. För att minimera risken för exponerade lösenord bör du använda starka och unika lösenord på alla dina konton och uppdatera eventuella utsatta lösenord så fort ExpressVPN uppmanar dig till det.

Var artikeln till hjälp?

Vad tråkigt att höra. Berätta gärna för oss vad vi kan göra bättre.

Någon från supportteamet tittar närmare på ditt ärende.