Use ExpressVPN on your devices.
ต้องการ VPN หรือ DNS สำหรับอุปกรณ์ของคุณหรือไม่?
รับ ExpressVPN ตอนนี้
Use ExpressVPN on your devices.
บัญชี ExpressVPN หนึ่งบัญชี อุปกรณ์ทั้งหมด
รับแอปฟรี

ความแข็งแกร่งรหัสผ่าน คือ คุณสมบัติใน ExpressVPN Keys ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ รวมถึงนำเสนอเคล็ดลับและแนวทางสำหรับวิธีการปรับปรุงรายการข้อมูล เพื่อปกป้องคุณจากการถูกแฮ็กรหัสผ่าน

ความแข็งแกร่งรหัสผ่านได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นหลัก

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่คุณจัดเก็บใน ExpressVPN Keys จะไม่สามารถถูกเข้าถึงได้โดย ExpressVPN เอง เพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ได้รับการปกป้องด้วยการเข้ารหัสแบบ zero-knowledge หรือหมายความว่า จะมีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถถอดรหัสผ่านของคุณได้

ด้วยเหตุนี้ ความปลอดภัยของข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณจะถูกเข้าถึงผ่านอุปกรณ์ของคุณโดยตรง โดยผลลัพธ์จะถูกนำมาใช้เพียงเพื่อการคำนวนคะแนนความปลอดภัยของคุณและแสดงคำแนะนำที่มีประโยชน์แก่คุณภายในแอป ทั้งนี้คะแนนความปลอดภัยของคุณจะขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของรหัสผ่านของคุณ ไม่ว่าคุณจะใช้รหัสผ่านเดียวกันหลายครั้ง และไม่ว่า URL เว็บไซต์ที่คุุณจัดเก็บจะปลอดภัยหรือไม่

ความแข็งแกร่งของรหัสผ่าน

คะแนนความแข็งแกร่งของรหัสผ่านมอบผลแสดงอันมีประโยชน์ในเรื่องความต้านทานของรหัสผ่านของคุณต่อการคาดเดาหรือภัยโจมตีรูปแบบต่าง ๆ ExpressVPN Keys ประเมินความแข็งแกร่งของรหัสผ่านของคุณเมื่อคุณอัปเดตรหัสต่าง ๆ ด้วยการใช้ไลบารี่ zxcvbn ระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยคะแนนความแข็งแกร่งของรหัสผ่านจะได้รับการจัดเก็บเอาไว้เพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและสามารถเข้าถึงก็ต่อเมื่อคุณปลดล็อก ExpressVPN Keys แล้วเท่านั้น

รหัสผ่านถูกใช้ซ้ำ

ExpressVPN Keys ตรวจสอบว่า รหัสผ่านของคุณถูกใช้คู่ข้อมูลการเข้าสู่ระแบบมากเกินกว่าหนึ่งชุดหรือไม่ พร้อมกระทำในแบบที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวอีกด้วย เพื่อทำให้มั่นใจว่ารหัสผ่านของคุณจะไม่ถูกถอดรหัสและโหลดลงในหน่วยความจำหากไม่จำเป็น

แนวทาง:

  • ตัวอักษรห้าตัวแรกของรหัสผ่านของคุณ (ซึ่งเป็นข้อความที่ไม่มีความหมายที่หมายถึงรหัส่ผ่านของคุณ) จะถูกจัดเก็บเอาไว้ใน ExpressVPN Keys เมื่อคุณอัปเดตรหัสผ่าน
  • หากมีข้อมูลการเข้าสู่ระบบเกินกว่าห้ารายการที่ใช้ตัวอักษรห้าตัวแรกเหมือนกัน รหัสผ่านจะถูกถอดรหัสเพื่อยืนยันว่ามีการใช้ซ้ำ

 URL ไม่ปลอดภัย

ExpressVPN Keys จะตรวจสอบว่า URL เว็บไซต์ที่บันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณเริ่มต้นด้วย “http://” หรือไม่ แทน “https://” ที่ปลอดภัยมากกว่า พร้อมเตือนคุณหากมีความผิดปกติเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งผ่านข้อมูลอย่างมีความเสี่ยงเวลาที่คุณไปที่เว็บเพื่อเข้าสู่ระบบ

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อทีมสนับสนุน ExpressVPN Support เพื่อรับความช่วยเหลือทันที

กลับด้านบน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

We're sorry to hear that. Let us know how we can improve.

A member of our Support Team will follow up on your issue.