Hur du hittar ditt portnummer

Oavsett om du vill ge en app åtkomst, eller konfigurera dina brandväggsprotokoll så ger dig ditt nätverks portnummer åtkomst till olika hemsidor och tjänster online.

Om du vill hitta dina portar måste du först kunna din din routers IP-adress Därifrån kan du leta upp ett portnummer.

Följ tre-stegs-guiden nedan för att kolla dina portnummer.

Bärbar dator med portnummer och förstoringsglas
Konfigurera en VPN för Windows PC.

Hur du hittar ditt portnummer i Windows

  1. Starta kommandotolken

  2. Skriv ipconfig

  3. Därefter skriver du netstat -a för att få en lista över dina olika portnummer

Konfigurera en VPN på Mac.

Hur du hittar ditt portnummer på Mac

  1. Gå till Systeminställningar

  2. Gå till Nätverk > Avancerat

  3. Klicka på fliken Port Scan och ange IP-adressen du vill skanna

Obs: Nyare versioner av OS X kan bara använda funktionen Port Scan via Spotlight.

Hur du hittar ditt portnummer.

Vad är ett portnummer?

Ett portnummer är det som används för att identifiera ett specifikt meddelande när det skickas till din server. Beroende på tjänsten som används kommer den även knutas till två olika portar: UDP och TCP.

Vad är skillnaden mellan UDP- och TCP-portar?


TCP-portar
: TCP står för Transmission Control Protocol. Den här metoden etablerar en uppkoppling innan data skickas, vilket generellt sett gör det pålitligare.

UDP-portar: UDP står för User Datagram Protocol. Den här metoden skickar datapaket utan att först etablera en anslutning, vilket generellt gör det snabbare.

Varför behöver du känna till ditt portnummer?

Eftersom en del mjukvara använder olika typer av portar, så kan det vara bra att skanna dina portnummer när du ställer in brandväggar och ger vissa appar åtkomst.

En bärbar dator som ansluter till internet med TCP- och UDP-portar.

Det är även möjligt att se flera portar vid en tidpunkt för samma app. VPN:s, exempelvis, är kända för att använda flera portar samtidigt.

Vanliga portnummer

Behöver du mer info om olika typer av portar? Här finns en lista över några vanliga portnummer för Windows. Om du använder Mac kan du även kolla Apples lista över vanliga portar.