Get ExpressVPN on Android.
Vill du ha ExpressVPN på din Android?
Se appen för Android
Contact the ExpressVPN support team if you're stuck.
Har du fastnat och behöver hjälp?
Prata med en människa

ExpressVPN:s Android-app från version 7.6 och senare inkluderar en funktion som automatiskt ansluter till VPN när din Android-enhet kopplar upp sig på ett otillförlitligt nätverk. Alla nätverk identifieras som ”otillförlitliga” om du inte har lagt till dem som betrodda.

Den här funktionen är avstängd när man installerar appen. När man sätter igång den kommer ExpressVPN-appen att:

  • automatiskt ansluta till VPN när du kopplar upp dig till ett otillförlitligt nätverk
  • fortsätta vara anslutet när du byter till ett annat otillförlitligt nätverk
  • fortsätta vara anslutet när du kopplar upp dig på ett nätverk du markerat som tillförlitligt (förinställt)

Du kommer se en blå ”meddelanderuta” som indikerar att VPN är anslutet eftersom du är uppkopplat på ett otillförlitligt nätverk.

ExpressVPN:s Android-app ansluter till ett otillförlitligt nätverk.

För att aktivera automastisk VPN-anslutning när du kopplar upp dig till ett obetrott nätverk går du till hamburgermenyn (≡) > Inställningar > Automatisk anslutning, och därefter sätter du på läget När jag ansluter till nätverk som inte är tillförlitliga.

För att stänga av funktionen sätter du den i av-läge.

Inställningsmenyn för automatisk anslutning i ExpressVPN:s Android-app.

Du har också möjligheten att koppla från VPN när din enhet ansluter till ett tillförlitligt nätverk. Funktionen är förinställd på att vara avstängd.

För att sätta på funktionen trycker du på Koppla från när jag ansluter till betrott nätverk så att den står i på-läge.

För Android 10 och senare

Om du använder en enhet som kör Android 10 eller senare så kommer du behöva ge tillåtelse till ExpressVPN-appen för att kunna använda automatiska anslutningar.

Varför behöver ExpressVPN lokal tillåtelse? De senaste versionerna av Android kräver lokal tillåtelse för att appen ska kunna upptäcka otillförlitliga nätverk. Du behöver inte ge någon lokal tillåtelse om du inte använder Android 10 eller senare, och du vill använda funktionen för automatiska anslutningar.

När du har satt När jag ansluter till nätverk som inte är tillförlitliga i på-läge, så kommer ExpressVPN be dig om tillgång till din enhets position. Det är bara nätverkets namn och säkerhetsstatus som används. Ingen historik om din enhets position sparas.

Tryck på tillåt alltid. Om du väljer ett annat alternativ kommer du se ett felmeddelande.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s support-team och få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen

Var artikeln till hjälp?

We're sorry to hear that. Let us know how we can improve.

A member of our Support Team will follow up on your issue.