Aircoves avancerade skydd erbjuder ett extra lager skydd och säkerhet för dig och din familj. När funktionen är aktiverad kan den blockera annonser, spårare, skadliga webbplatser och vuxensidor och begränsa internettiden för enheter i vissa enhetsgrupper.

Gå direkt till…

Vilka är de avancerade skyddsfunktionerna?
Aktivera (eller inaktivera) avancerat skydd
Vanliga frågor

Vilka är de avancerade skyddsfunktionerna?

Aircoves avancerade skydd är en kategori inställningar som innefattar Threat Manager, annonsblockering och föräldrakontroll.

aircove-avancerade-skyddsfunktioner

Threat Manager

Annonsblockerare

 • Blockera annonser: Hindrar de flesta annonser från att visas för dig.

Föräldrakontroll

 • Blockera vuxensidor: Hindrar dina barn från att komma åt de flesta vuxensidor.
 • Blockera internet under vissa tider: Begränsar tiden för internetåtkomst.

Avancerat skydd använder blocklistor med öppen källkod för att blockera annonser, spårare, skadliga webbplatser och vuxensidor. Blocklistorna uppdateras automatiskt till den senaste versionen en gång i veckan.

Obs: Avancerat skydd fungerar med eller utan VPN-anslutningen, och fungerar även när anpassad DNS är aktiverat i Aircove-inställningarna.

Obs: Enheter som använder säker DNS från tredje part kan kringgå avancerat skydd. Du kan blockera säkra DNS-servrar under avancerade inställningar.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt

Tillbaka till toppen


Aktivera (eller inaktivera) avancerat skydd

Varje enhetsgrupp har sina egna inställningar för avancerat skydd. De här inställningarna gäller endast de enheter du har tilldelat den aktuella gruppen.

Som standard är funktionerna Blockera spårare, Blockera skadliga webbplatser och Blockera annonser aktiverade. Du kan justera inställningarna för avancerat skydd genom att följa stegen nedan:

 1. Gå till en enhetsgrupp och välj Settings icon..
 2. Välj Avancerat skydd.
  aircove-avancerat skydd
 3. Aktivera eller inaktivera alternativen.
 4. Välj Spara.

Du kommer också uppmanas att välja inställningar för avancerat skydd när du skapar nya enhetsgrupper.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt

Tillbaka till toppen


Vanliga frågor

Kan jag blockera en specifik webbplats, annons eller app?

Nej. Anpassade blocklistor stöds inte för närvarande men kommer bli tillgängligt i framtiden.

En webbplats eller app fungerar inte som väntat

Ifall en webbplats eller app inte fungerar som väntat kan du tillfälligt behöva stänga av inställningarna för avancerat skydd.

För att tillfälligt stänga av avancerat skydd följer du de här stegen:

 1. Gå till en enhetsgrupp och välj Settings icon.
 2. Välj Avancerat skydd.
 3. Stäng av alla inställningar för avancerat skydd.
 4. Välj Spara.
 5. Försök ladda om webbplatsen eller appen för att se ifall problemet är löst.
 6. Aktivera inställningarna för avancerat skydd igen när du är färdig.

Avancerat skydd fungerar inte på en specifik enhet eller webbläsare

Aircoves avancerade skydd fungerar kanske inte som det ska på enheter eller webbläsare som använder en säker DNS-tjänst från tredje part (t.ex. iCloud Private Relay eller Cloudflare).

För att avancerat skydd ska fungera ordentligt på de enheterna kan du aktivera alternativet ”Åsidosätt säkra DNS-servrar”. Följ stegen nedan:

 1. Gå till en enhetsgrupp och välj Settings icon..
 2. Välj Avancerade inställningar.
 3. Aktivera alternativet Åsidosätt säkra DNS-servrar.
  aircove-åsidosätt-säkra-dns-servrar
 4. Välj Spara.

Obs: Ifall du inte kommer åt internet efter de här stegen kan du behöva stänga av den säkra DNS-tjänsten på dina enheter eller webbläsare.

Vilka står på blocklistan?

Blocklistan för avancerat skydd är en sammanställning av följande öppna listor över kända annonsörer, spårare, vuxensidor och skadliga webbplatser:

Spårare

FadeMind’s 2o7 Network Trackers
Geoffrey Frogeye’s First-Party Trackers
AdguardTeam cname trackers
hkamran80 PiHole Blocklist for SmartTVs
Perflyst PiHole Blocklist for SmartTVs

Skadliga webbplatser

URLHaus A project from abuse.ch with the goal of sharing malicious URLs.
ThreatFox A project from abuse.ch with the goal of sharing IOCs associated with malware.
AZORult Tracker
DigitalSide Threat-Intel malware domains list
FadeMind’s Risky Hosts
FadeMind’s Spam
Hoshsadiq’s browser-based crypto mining list
Mandiant APT1 Report
Mitchell Krog’s Phishing Database
Miroslav Stampar’s Maltrail Database

Annonser

AdAway
Tiuxo hostlist – ads
yoyo.org

Vuxensidor

BigDargon’s adult domain blocking hosts file
Sinfonietta’s porn blocking hosts file
Sinfonietta’s snuff-site blocking hosts file
Tiuxo hostlist – pornography

Obs: Avancerat skydd blockerar bara de spårare, skadliga webbplatser, annonsörer och vuxensidor som finns med på källistorna. Fortsätt vidta åtgärder för att skydda din integritet och säkerhet online.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt

Tillbaka till toppen

Var artikeln till hjälp?

Vad tråkigt att höra. Berätta gärna för oss vad vi kan göra bättre.

Någon från supportteamet tittar närmare på ditt ärende.