Aircoves avancerade skyddsfunktioner erbjuder extra skydd och säkerhet för dig och din familj. När den funktionen är aktiverad kan den blockera annonser, spårare, skadliga webbplatser och vuxensidor och begränsa internettiden för enheter i särskilda enhetsgrupper.

Gå direkt till…

Vilka är de avancerade skyddsfunkitonerna?
Aktivera (eller inaktivera) avancerat skydd
Vanliga frågor

Vilka är de avancerade skyddsfunktionerna?

Aircovess avancerade skydd är en kategori inställningar med bland annat Threat Manager, annonsblockering och föräldrakontroll.

aircove-avancerade-skyddsfunktioner

Threat Manager

Annonsblockerare

 • Blockera annonser: Hindrar de flesta annonser från att visas för dig.

Föräldrakontroller

 • Blockera vuxensidor: Hindrar dina barn från att komma åt de flesta vuxensidor.
 • Blockera internet under vissa tider: Begränsar internettiden.

Avancerat skydd använder blocklistor med öppen källkod för att blockera annonser, spårare, skadliga webbplatser och vuxensidor. Det uppdateras automatiskt till de senaste versionen av listorna varje vecka.

Obs: Avancerat skydd fungerar med eller utan VPN-anslutning och fungerar när anpassad DNS är aktiverat i Aircove-inställningarna.

Obs: Enheter som använder tredjeparts säker DNS-tjänst kan kringgå avancerat skydd. Du kan blockera säkra DNS-servrar under avancerade inställningar.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt

Tillbaka till toppen


Aktivera (eller inaktivera) avancerat skydd

Varje enhetsgrupp har sina egna inställningar för avancerat skydd. De här inställningarna gäller endast de enheter du tilldelat just den gruppen.

Som standard är alternativen Blockera spårare, Blockera skadliga webbplatser och Blockera annonser aktiverade. Du kan justera inställningarna manuellt genom att följa de här stegen:

 1. Gå till en enhetsgrupp och tryck på Settings icon..
 2. Välj Avancerat skyddd.
  aircove-avancerat-skydd
 3. Slå inställningarna på eller av.
 4. Välj Spara.

Du kommer också uppmanas att aktivera avancerade inställningar när du skapar nya enhetsgrupper.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt

Tillbaka till toppen


Vanliga frågor

Kan jag blockera en specifik webbplats, annons eller app?

Nej. Anpassade blocklistor stöds inte för närvarande men kommer bli tillgängligt i framtiden.

En webbplats eller app fungerar inte som väntat

Om en webbplats eller app inte fungerar som väntat kan du tillfälligt behöva inaktivera avancerat skydd.

För att tillfälligt inaktivera avancerat skydd följer du de här stegen:

 1. Gå till en enhetsgrupp och tryck på Settings icon.
 2. Välj Avancerat skydd.
 3. Inaktivera alla inställningar för avancerat skydd.
 4. Välj Spara.
 5. Försök ladda om webbplatsen eller appen och se om problemet är löst.
 6. Aktivera avancerat skydd igen när du är klar.

Avancerat skydd fungerar inte på en viss enhet eller webbläsare

Aircoves avancerade skyddsfunktioner kanske inte fungerar som de ska på enheter eller webbläsare som använder tredje parts säker DNS (t.ex. iCloud Private Relay eller Cloudflare).

För att avancerat skydd ska fungera på de enheterna kan du aktivera alternativet ”Åsidosätt säkra DNS-servrar”. Följ  de här stegen nedan:

 1. Gå till en enhetsgrupp oh tryck på Settings icon..
 2. Välj Avancerade inställningar.
 3. Aktivera alternativet Åsidosätt säkra DNS-servrar.
  aircove-åsidosätt-säkra-dns-servrar
 4. Välj Spara.

Obs: Ifall du inte kan använda internet efter att ha genomfört stegen ovan kan du behöva inaktivera säker DNS på dina enheter eller webbläsare.

Vilka står på blocklistan?

Blocklistan för avancerat skydd är sammanställd av följande open source-listor med kända annonsörer, spårare, vuxensidor och skadliga värdar:

Spårare

FadeMind’s 2o7 Network Trackers
Geoffrey Frogeye’s First-Party Trackers
AdguardTeam cname trackers
hkamran80 PiHole Blocklist for SmartTVs
Perflyst PiHole Blocklist for SmartTVs

Skadliga webbplatser

URLHaus A project from abuse.ch with the goal of sharing malicious URLs.
ThreatFox A project from abuse.ch with the goal of sharing IOCs associated with malware.
AZORult Tracker
DigitalSide Threat-Intel malware domains list
FadeMind’s Risky Hosts
FadeMind’s Spam
Hoshsadiq’s browser-based crypto mining list
Mandiant APT1 Report
Mitchell Krog’s Phishing Database
Miroslav Stampar’s Maltrail Database

Annonser

AdAway
Tiuxo hostlist – ads
yoyo.org

Vuxensidor

BigDargon’s adult domain blocking hosts file
Sinfonietta’s porn blocking hosts file
Sinfonietta’s snuff-site blocking hosts file
Tiuxo hostlist – pornography

Obs: Avancerat skydd blockar bara de spårare, skadliga webbplatser, annonsörer och vuxensidor som är identifierade i källblocklistorna. Fortsätt följa etablerad praxis för att värna din integritet och säkerhet online.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt

Tillbaka till toppen

Var artikeln till hjälp?

Vad tråkigt att höra. Berätta gärna för oss vad vi kan göra bättre.

Någon från supportteamet tittar närmare på ditt ärende.