Use ExpressVPN on your devices.
ต้องการ VPN หรือ DNS สำหรับอุปกรณ์ของคุณหรือไม่?
รับ ExpressVPN ตอนนี้
Use ExpressVPN on your devices.
บัญชี ExpressVPN หนึ่งบัญชี อุปกรณ์ทั้งหมด
รับแอปฟรี

อุปกรณ์ที่ถูกเจลเบรก (iOS) หรือรูท (Android) ทำให้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านที่ถูกจัดเก็บอยู่ในตัวจัดการรหัสผ่านของคุณมีความปลอดภัยลดน้อยลง

ด้วยเหตุนี้ เมื่อคุณใช้งานตัวจัดการรหัสผ่านเป็นครั้งแรกบนอุปกรณ์ที่ได้รับการรูทของคุณ แอปจะแสดงข้อความเตือนที่ระบุว่า “ตรวจพบอุปกรณ์เจลเบรก/รูท อุปกรณ์ของคุณจะมีความเปราะบางต่อภัยด้านความปลอดภัยมากกว่า ซึ่งทำให้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านที่ถูกจัดเก็บอยู่ในตัวจัดการรหัสผ่านของคุณมีความปลอดภัยลดน้อยลง” คุณสามารถเลือก ยอมรับความเสี่ยง เพื่อดำเนินการต่อหรือทำให้ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในตัวจัดการรหัสผ่านของคุณมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยการกระทำต่อไปนี้:

การปลดการรูทจากภายในแอปตัวจัดการการรูทที่คุณใช้งาน

  • Android: ปลดการรูทจากภายในแอปตัวจัดการการรูทที่คุณใช้งาน หากไม่สามารถทำได้ให้คืนค่าเฟิร์มแวร์ดั้งเดิมของอุปกรณ์ของคุณ
  • iOS: คืนค่าเฟิร์มแวร์ดั้งเดิมของอุปกรณ์ของคุณ

หมายเหตุ: การคืนค่าเฟิร์มแวร์ดั้งเดิมของอุปกรณ์ของคุณอาจล้างข้อมูล

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN เพื่อรับความช่วยเหลือทันที

กลับด้านบน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เราเสียใจที่ได้ยินเรื่องนี้ โปรดบอกให้เราทราบว่าควรปรับปรุงอย่างไร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของเราจะติดต่อกลับเพื่อช่วยแก้ปัญหาของคุณ