บทความนี้อธิบายวิธีการเชื่อมต่อเราเตอร์ ExpressVPN Aircove หรือเราเตอร์ที่ใช้งาน ExpressVPN กับอินเทอร์เน็ต

โมเด็มมาตรฐาน

เชื่อมต่อเราเตอร์ expressvpn กับพอร์ต LAN

เชื่อมต่อสายอีเธอร์เน็ตจากพอร์ต “อินเทอร์เน็ต” ของเราเตอร์ ExpressVPN ของคุณเข้ากับพอร์ต LAN ที่มีอยู่ในโมเด็มหรือเราเตอร์ที่มีอยู่

ต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่าชนิดอื่น?

ไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับโมเด็มหรือต้องการใช้เราเตอร์ ExpressVPN ของคุณในการตั้งค่าอื่นหรือไม่? คำแนะนำด้านล่างเหล่านี้ครอบคลุมการกำหนดค่าส่วนใหญ่ของเรา

คอมโบโมเด็ม-เราเตอร์
บ้านหรืออะพาร์ตเมนต์ที่มีสาย
Wi-Fi Link (เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย Wi-Fi อื่น)
สวิตช์อีเธอร์เน็ต
เครือข่าย Mesh
ตัวขยายระยะ Wi-Fi
เราเตอร์ ExpressVPN หลายเครื่อง

ข้ามไปที่คำถามที่พบบ่อย


คอมโบโมเด็ม-เราเตอร์

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบางรายรวมฟังก์ชั่นของโมเด็มและเราเตอร์ในอุปกรณ์เดียว หากคุณมีอุปกรณ์เดียวที่ให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์อื่น ๆ ทั้งหมดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เป็นไปได้ว่าคุณมีคอมโบโมเด็ม-เราเตอร์

ในการกำหนดค่านี้ให้ดำเนินการต่อด้วยการตั้งค่าตามปกติ (ดูแผนภาพการตั้งค่ามาตรฐานด้านบน)


บ้านหรืออะพาร์ตเมนต์ที่มีสาย

เชื่อมต่อเราเตอร์ ExpressVPN กับเต้ารับที่ผนัง

บ้านหรืออะพาร์ตเมนต์แบบมีสายมีพอร์ตอีเธอร์เน็ตทั่วทั้งอาคารที่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต พอร์ตเหล่านี้ทั้งหมดเชื่อมต่อกับโมเด็ม

เชื่อมต่อพอร์ตอินเทอร์เน็ตของเราเตอร์ ExpressVPN ของคุณเข้ากับเต้ารับอีเธอร์เน็ตที่ผนัง


diagram showing an aircove go connecting to another wi-fi network

Aircove Go สามารถใช้เครือข่าย Wi-Fi อื่นเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

ก่อนอื่นคุณจะต้องเปิดเครื่อง Aircove Go เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับมัน (เช่น แล็ปท็อปหรือสมาร์ทโฟน) จากนั้นจากบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อให้ใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อไปที่ expressvpnrouter.com คุณสามารถดูคำแนะนำการตั้งค่า Aircove สำหรับวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ Aircove

บนแดชบอร์ด Aircove Go ให้เลือกไอคอนเมฆที่มุมบนขวาเพื่อไปที่การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต หาก Aircove Go ของคุณไม่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไอคอนเมฆจะเป็นสีแดงที่มีสายฟ้าผ่าคาด

ไม่เช่นนั้นคุณสามารถไปที่การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตของ Aircove ผ่านแถบด้านข้างของเมนู: เลือกไอคอนที่ประกอบด้วยสามบรรทัดที่ด้านบนซ้ายของแดชบอร์ด จากนั้นเลือกการตั้งค่าเครือข่าย จากนั้นการตั้งค่าอินเทอร์เน็ต

ภายใต้การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเลือก Wi-Fi Link จากนั้น Aircove Go ของคุณจะสแกนหาเครือข่าย Wi-Fi ที่มีอยู่ใกล้เคียง

เลือกเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณต้องการให้ Aircove Go ของคุณไปเชื่อมต่อและป้อนข้อมูลการเข้าสู่ระบบของเครือข่าย Wi-Fi (ถ้าจำเป็น) จากนั้น Aircove Go จะเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

หมายเหตุ: หาก Aircove Go เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านทั้งอีเธอร์เน็ต และ Wi-Fi มันจะให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตก่อนเนื่องจากโดยปกติแล้วจะเร็วขึ้นและเชื่อถือได้มากขึ้น

ทั้งนี้ความเร็วการเชื่อมต่อของคุณน่าจะช้าลงเมื่อใช้ Wi-Fi Link เนื่องจากข้อมูลจะต้องส่งผ่านอากาศผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi สองครั้ง

การเข้าสู่ระบบพอร์ทัล Captive

หากคุณใช้เครือข่าย Wi-Fi สาธารณะที่มีพอร์ทัล Captive (เช่น ในโรงแรมหรือร้านกาแฟ คุณอาจต้องเข้าสู่ระบบผ่านหน้าเว็บเพื่อใช้ Wi-Fi ของสถานที่นั้น) Aircove Go จะแจ้งให้คุณไปยังพอร์ทัลและเข้าสู่ระบบ ป้อนรายละเอียดที่ต้องการบนพอร์ทัล Captive เพื่อรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

หากหน้าจอล็อกอินพอร์ทัล Captive ไม่ปรากฏขึ้น ให้ลองไปที่ http://captive.apple.com/hotspot–meltect.html ในเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อบังคับให้เปิด

หากพอร์ทัล Captive มีตัวจับเวลาและต้องการให้คุณเข้าสู่ระบบอีกครั้งหลังจากระยะเวลาหนึ่ง คุณอาจต้องตัดการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อกับ VPN เพื่อให้หน้าจอเข้าสู่ระบบพอร์ทัล Captive ปรากฏขึ้น


สวิตช์อีเธอร์เน็ต


สวิตช์อีเธอร์เน็ตช่วยให้อุปกรณ์จำนวนที่มากขึ้นสามารถต่อสายตรงไปยังอินเทอร์เน็ต ในการเชื่อมต่อเราเตอร์ ExpressVPN ของคุณเข้ากับสวิตช์อีเธอร์เน็ต:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ของคุณเชื่อมต่อกับโมเด็มหรือแหล่งอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ
 2. เชื่อมต่อพอร์ตอินเทอร์เน็ตของเราเตอร์ ExpressVPN ของคุณกับพอร์ต LAN ใด ๆ บนสวิตช์

เครือข่าย Mesh

เครือข่าย Mesh ให้ความครอบคลุม Wi-Fi ที่กว้างมากขึ้นในบ้านขนาดใหญ่ ทำได้โดยการส่งสัญญาณ Wi-Fi ผ่านโหนด Mesh หลายโหนดที่กระจายไปทั่วอาคาร

วิธีที่ 1: เชื่อมต่อเราเตอร์ ExpressVPN กับโหนด Mesh

แผนภูมิแสดง aircove ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต LAN ของโหนด mesh

การกำหนดค่านี้ปกป้องเฉพาะอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต LAN ของ ExpressVPN หรือ Wi-Fi เท่านั้น ส่วนที่เหลือของเครือข่าย Mesh จะไม่ได้รับการปกป้อง หากต้องการใช้การกำหนดค่านี้ให้เชื่อมต่อพอร์ตอินเทอร์เน็ตของเราเตอร์ ExpressVPN เข้ากับพอร์ต LAN บนโหนดเราเตอร์ Mesh ใด ๆ

วิธีที่ 2: เชื่อมต่อเราเตอร์ ExpressVPN ระหว่างโมเด็ม ISP/เราเตอร์ และเครือข่าย Mesh

Aircove ที่เชื่อมต่อกับ lAN ของเราเตอร์ ISP ที่ปกป้องเครือข่ายทั้งหมด

การกำหนดค่านี้ให้การป้องกัน VPN สำหรับเครือข่าย Mesh ทั้งหมด ในการเชื่อมต่อเราเตอร์ ExpressVPN ระหว่าง ISP โมเด็ม-เราเตอร์ของคุณกับเราเตอร์ Mesh:

 1. เชื่อมต่อพอร์ตอินเทอร์เน็ตบนเราเตอร์ ExpressVPN เข้ากับพอร์ต LAN บนโมเด็มเราเตอร์ ISP ของคุณ
 2. เชื่อมต่อพอร์ต LAN ใด ๆ บนเราเตอร์ ExpressVPN กับพอร์ต WAN/อินเทอร์เน็ตบนเราเตอร์ Mesh ของคุณ

อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Mesh จะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากกลุ่มอุปกรณ์ได้ เว้นแต่ว่าเราเตอร์ Mesh จะถูกกำหนดไว้ในโหมดบริดจ์ (ดูคำแนะนำจากผู้ผลิตเราเตอร์ Mesh ของคุณ) หากคุณมีปัญหาในการเข้าถึงแดชบอร์ดเราเตอร์ ExpressVPN ในการกำหนดค่านี้ให้ดูที่ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ 

เราเตอร์ Mesh ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Asus ZenWiFi, Eero, Google Nest Wi-Fi, Netgear Orbi และ TP-Link Deco


ตัวขยายระยะ Wi-Fi

aircover และตัวขยายระยะ

หากคุณมีบ้านขนาดใหญ่ ตัวขยาย Wi-Fi สามารถขยายช่วงของสัญญาณไร้สายของคุณเพื่อครอบคลุมพื้นที่อับได้ เสียบตัวขยายใกล้ขอบของระยะไร้สายของเราเตอร์ ExpressVPN ของคุณและจับคู่กับเครือข่าย จากนั้นมันจะเริ่มต้นขยายการออกอากาศสัญญาณใหม่ที่ไกลออกไปในบ้านของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่คุณจะสามารถใช้ชื่อ Wi-Fi (SSID) และรหัสผ่านเดียวกันกับเราเตอร์ ExpressVPN ของคุณ

ตัวขยายระยะ Wi-Fi ยอดนิยม ได้แก่ Asus RP-AX56, D-Link EaglePro AI, Linksys RE7310, Netgear EAX15 และ TP-Link RE603X.


เราเตอร์ ExpressVPN หลายเครื่อง

เราเตอร์ aricove หลายเครื่อง

หากคุณต้องการเชื่อมต่อเราเตอร์ ExpressVPN สองตัวขึ้นไปเข้าด้วยกัน คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละเครื่องมีที่อยู่ IP ที่ไม่ซ้ำกัน มิฉะนั้นที่อยู่ IP ของพวกมันจะขัดแย้งกัน ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้

หากต้องการเชื่อมต่อเราเตอร์ ExpressVPN หลายเครื่อง โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เชื่อมต่อพอร์ต LAN ของเราเตอร์หลักเข้ากับพอร์ต “อินเทอร์เน็ต” ของเราเตอร์รองโดยใช้สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต
 2. เชื่อมต่อกับเราเตอร์หลักผ่านสาย Wi-Fi หรืออีเธอร์เน็ต
 3. บนเราเตอร์หลัก ไปที่แดชบอร์ด และวางเราเตอร์รองในกลุ่มอุปกรณ์ “ไม่ใช้ VPN” 
 4. เชื่อมต่อกับเราเตอร์รองผ่านสาย Wi-Fi หรืออีเธอร์เน็ต
 5. บนเราเตอร์รอง ไปที่การตั้งค่าเครือข่ายท้องถิ่น
 6. ภายใต้ การตั้งค่า IP เราเตอร์  เปลี่ยนที่อยู่ IP ให้แตกต่างจากเราเตอร์อื่น ๆ บนเครือข่าย แนวทางได้แก่:
  1. เปลี่ยนเฉพาะช่วงที่สามของที่อยู่ (เช่น 192.168.132.1 )
  2. เลือกตัวเลขไปได้ถึง 255
  3. เช่น 192.168.132.1 → 192.168.133.1
 7. คลิก บันทึก
 8. ภายใต้ เซิร์ฟเวอร์ DHCP บน การตั้งค่าเครือข่ายท้องถิ่น ให้ยืนยันว่าที่อยู่ IP ตัวแรกและตัวสุดท้ายของลูกข่ายได้รับการอัปเดตเพื่อให้ตรงกับเครือข่ายย่อยของที่อยู่ IP เราเตอร์:
  1. เช่น ที่อยู่ IP ตัวแรกของลูกข่าย: 192.168.132.10 → 192.168.133.10
  2. เช่น ที่อยู่ IP ตัวสุดท้ายของลูกข่าย: 192.168.132.219 → 192.168.133.219

คำถามที่พบบ่อย

เราเตอร์ ExpressVPN จะทำงานกับโมเด็มหรือเราเตอร์ของฉันหรือไม่

หากโมเด็ม/เราเตอร์ของ ISP ของคุณมีพอร์ต LAN อีเธอร์เน็ตสำรอง คุณจะสามารถเชื่อมต่อเราเตอร์ ExpressVPN ของคุณได้

เพื่อให้เราเตอร์ ExpressVPN ของคุณทำงานกับโมเด็มหรือเราเตอร์ของ ISP ของคุณจะต้องรองรับ DHCP, IP แบบคงที่ หรือ PPPoE โดย ISP ของคุณควรจะสามารถบอกคุณได้ว่าโมเด็มหรือเราเตอร์-โมเด็มคอมโบรองรับอะไรบ้าง

IP แบบคงที่, DHCP และ PPPoE คืออะไร?

DHCP, IP แบบคงที่ และ PPPoE คือวิธีต่าง ๆ กันในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ (ISP)

 • DHCP (นิยมมากที่สุด) ทำงานโดยการกำหนดที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติให้กับอุปกรณ์ของคุณ
 • IP แบบคงที่ ทำงานโดยการป้อนที่อยู่ IP ด้วยตนเอง ปกปิดเครือข่ายย่อย และได้รับเกตเวย์เริ่มต้นจาก ISP ของคุณ
 • PPPoE ทำงานโดยการเชื่อมต่อกับ ISP ของคุณโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่จัดทำโดยพวกเขา 

ฉันควรทำอย่างไรถ้าเราเตอร์ ExpressVPN ของฉันไม่ตรวจจับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของฉัน

ในบางกรณีคอมโบโมเด็ม-เราเตอร์ที่ให้โดย ISP อาจป้องกันไม่ให้เราเตอร์ ExpressVPN ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต แต่มีบางวิธีที่คุณสามารถลองแก้ไขได้

เชื่อมต่อเราเตอร์ ExpressVPN กับพอร์ต LAN อื่นบนโมเด็มหรือเราเตอร์หลักของคุณ

การตั้งค่าบางอย่างอนุญาตการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านพอร์ต LAN บางพอร์ตบนโมเด็มหรือเราเตอร์หลักของคุณเท่านั้น ลองเชื่อมต่อเราเตอร์ ExpressVPN ของคุณกับพอร์ต LAN อื่นบนโมเด็มหรือเราเตอร์จนกว่าพอร์ต LAN พอร์ตใดพอร์ตหนึ่งจะทำงาน

ใส่เราเตอร์ ExpressVPN ลงใน “DMZ” ของโมเด็ม-เราเตอร์ ISP

“DMZ” (เขตปลอดทหาร) เป็นฟังก์ชั่นเราเตอร์ที่ช่วยให้คุณเปิดพอร์ตภายนอกทั้งหมดสำหรับ IP เฉพาะจากเครือข่ายท้องถิ่นของเราเตอร์

การวางเราเตอร์ ExpressVPN ใน “DMZ” (เขตปลอดทหาร) ของโมเด็ม-เราเตอร์ ISP หากได้รับการสนับสนุนอาจอนุญาตให้เราเตอร์ ExpressVPN ทำงานได้ตามปกติ Aircove มีไฟร์วอลล์ของตัวเองและปลอดภัยที่จะวางไว้ใน DMZ 

คุณจะต้องทราบ IP หรือ MAC address ของเราเตอร์ ExpressVPN ของคุณเพื่อวางไว้ใน DMZ:

  • ที่อยู่ IP สามารถพบได้ในหน้า การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต จากแดชบอร์ด
  • MAC address สามารถพบได้ที่ฉลากด้านล่างของเราเตอร์ ExpressVPN ของคุณ

วิธีการทำสิ่งนี้จะขึ้นอยู่กับรุ่นของโมเด็ม-เราเตอร์ที่ ISP ของคุณให้มา ลองค้นหา “วิธีกำหนดค่า DMZ บนชื่อโมเดล <โมเด็ม-เราเตอร์>” หรือติดต่อ ISP ของคุณเพื่อรับการสนับสนุน

วิธีการตั้งค่า DMZ
 1. เชื่อมต่อกับโมเด็ม-เราเตอร์ ISP ของคุณผ่าน Wi-Fi หรืออีเธอร์เน็ต
 2. ไปที่หน้าการตั้งค่าของโมเด็ม-เราเตอร์ ISP ของคุณ
 3. ค้นหาการตั้งค่า DMZ (หากรองรับ)
 4. เปิดใช้งาน DMZ และพิมพ์ IP หรือ MAC address ที่คุณได้จดไว้ก่อนหน้าจากเราเตอร์ ExpressVPN
 5. บันทึกการตั้งค่าและรีบูตโมเด็ม-เราเตอร์ ISP
ขั้นตอนสำหรับบาง ISP

ใส่ โมเด็ม-เราเตอร์ ISP ลงใน “โหมดบริดจ์”

การบริดจ์เราเตอร์สองตัวรวมกัน หมายความว่า เราเตอร์รองจะกลายเป็นส่วนขยายของเราเตอร์หลัก ซึ่งทำให้ทั้งสองอยู่ร่วมกันได้

การวางโมเด็ม-เราเตอร์ ISP ลงใน “โหมดบริดจ์” (หรือที่เรียกว่า โหมด “การบริดจ์” “การบริดจ์โปร่งใส” หรือ “โมเด็มเท่านั้น”) หากได้รับการรองรับอาจอนุญาตให้เราเตอร์ ExpressVPN ทำงานได้ตามปกติ

วิธีการทำสิ่งนี้จะขึ้นอยู่กับรุ่นของโมเด็ม-เราเตอร์ที่ ISP ของคุณให้มา ลองค้นหา “วิธีใส่ <ชื่อรุ่นโมเด็ม-เราเตอร์> ลงในโหมดบริดจ์” หรือติดต่อ ISP ของคุณเพื่อรับการสนับสนุน

วิธีเปิดใช้งานโหมดบริดจ์ 
 1. เชื่อมต่อกับโมเด็ม-เราเตอร์ ISP ของคุณผ่าน Wi-Fi หรืออีเธอร์เน็ต
 2. ไปที่หน้าการตั้งค่าของโมเด็ม-เราเตอร์ ISP ของคุณ
 3. ค้นหาการตั้งค่าโหมดเราเตอร์ (หากรองรับ)
 4. เปิดใช้งานโหมดบริดจ์
 5. บันทึกการตั้งค่าและรีบูตโมเด็ม-เราเตอร์ ISP 
ขั้นตอนสำหรับบาง ISP

ฉันจะเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ DNS ของเราเตอร์ได้อย่างไร

ระบบชื่อโดเมน (Domain Name System หรือ DNS) คือสมุดโทรศัพท์ของอินเทอร์เน็ต มนุษย์เข้าถึงข้อมูลออนไลน์ผ่านชื่อโดเมนเช่น bbc.com หรือ expressvpn.com เว็บเบราว์เซอร์โต้ตอบผ่านที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (Internet Protocol หรือ IP) DNS แปลชื่อโดเมนเป็นที่อยู่ IP เพื่อให้เบราว์เซอร์สามารถโหลดทรัพยากรอินเทอร์เน็ตเช่นหน้าเว็บ

เมื่อเชื่อมต่อ VPN เราเตอร์จะใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS ส่วนตัวของ ExpressVPN

เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ VPN คำขอ DNS ของคุณจะถูกส่งไปยัง ISP ของคุณซึ่งสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตามกิจกรรมของคุณทางออนไลน์ ผู้ให้บริการบางรายอาจขายข้อมูลนี้หรือใช้เพื่อแสดงโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายให้คุณ

ExpressVPN สำหรับเราเตอร์ช่วยให้คุณใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS ทางเลือกเมื่อ VPN ถูกตัดการเชื่อมต่อเพื่อให้การสอบถาม DNS ของคุณไม่สามารถมองเห็นได้สำหรับ ISP ของคุณ การกระทำเช่นนี้สามารถเปิดใช้งานได้ในการตั้งค่าอินเทอร์เน็ต คุณจะต้องใช้ที่อยู่ IP (หรือมากกว่าหนึ่งรายการ) ของผู้ให้บริการ DNS ของคุณ (เช่นQuad9 หรือ OpenDNS)

อินเตอร์เฟซ ExpressVPN ที่กำลังแสดงการตั้งค่า DNS ด้วยเซิร์ฟเวอร์ DNS ทางเลือกที่เปิดใช้งานอยู่

หมายเหตุ: DNS ที่กำหนดเองจะไม่ซ่อนที่อยู่ IP ของคุณหรือเข้ารหัสการเข้าชมเว็บของคุณ ExpressVPN ไม่รับผิดชอบต่อวิธีที่ผู้ให้บริการ DNS ของบุคคลที่สามจัดการกับกิจกรรม DNS ของคุณ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เราเสียใจที่ได้ยินเรื่องนี้ โปรดบอกให้เราทราบว่าควรปรับปรุงอย่างไร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของเราจะติดต่อกลับเพื่อช่วยแก้ปัญหาของคุณ