Use ExpressVPN on your devices.
ต้องการ VPN หรือ DNS สำหรับอุปกรณ์ของคุณหรือไม่?
รับ ExpressVPN ตอนนี้
Use ExpressVPN on your devices.
บัญชี ExpressVPN หนึ่งบัญชี อุปกรณ์ทั้งหมด
รับแอปฟรี

คู่มือนี้จะแสดงวิธีการบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบครั้งแรกของคุณหลังจากติดตั้ง ExpressVPN Keys (ตัวจัดการรหัสผ่านของ ExpressVPN)

ข้ามไปที่…

ExpressVPN Keys สำหรับส่วนขยาย Chrome
ExpressVPN สำหรับ Android
ExpressVPN สำหรับ iOS

ExpressVPN Keys สำหรับส่วนขยาย Chrome

คุณสามารถนำเข้าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากตัวจัดการรหัสผ่านอื่น ๆ ด้วยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในหน้าสนับสนุนนี้

หากต้องการบันทึกรายละเอียดข้อมูลการเข้าสู่ระบบสำหรับบัญชีที่มีอยู่เดิม:

 1. คลิกที่ส่วนขยายเบราว์เซอร์ ExpressVPN Keys
 2. ปลดล็อกตัวจัดการรหัสผ่านโดยป้อนรหัสผ่านหลักของคุณ
 3. ไปที่แอปหรือเว็บไซต์ที่คุณมีบัญชีอยู่แล้ว
 4. ออกจากระบบบัญชี
 5. ลงชื่อเข้าใช้โดยป้อนรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณ (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน)
 6. คุณจะเห็นข้อความแจ้งที่ขอให้บันทึกรายละเอียดข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ คลิก บันทึก

หากต้องการบันทึกรายละเอียดข้อมูลการเข้าสู่ระบบสำหรับบัญชีใหม่:

 1. คลิกที่ส่วนขยายเบราว์เซอร์ ExpressVPN Keys
 2. ปลดล็อกตัวจัดการรหัสผ่านโดยป้อนรหัสผ่านหลักของคุณ
 3. ไปที่แอปหรือเว็บไซต์ที่คุณต้องการสมัครบัญชีใหม่
 4. ป้อนชื่ออผู้ใช้หรือช่องอีเมล
 5. คลิกช่องรหัสผ่าน ป้อนรหัสผ่าน (คุณยังสามารถคลิกเพื่อสร้างรหัสผ่านที่ผู้จัดการรหัสผ่านแนะนำได้)
 6. ดำเนินการตั้งค่าบัญชีของคุณ
 7. คุณจะเห็นข้อความแจ้งที่ขอให้บันทึกรายละเอียดข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ คลิก บันทึก

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN เพื่อรับความช่วยเหลือทันที

กลับไปด้านบน


ExpressVPN สำหรับ Android

คุณสามารถนำเข้าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากเครื่องมือจัดการรหัสผ่านอื่นได้โดยทำตามหน้าสนับสนุนนี้

หากต้องการบันทึกรายละเอียดข้อมูลการเข้าสู่ระบบสำหรับบัญชีใหม่หรือบัญชีที่มีอยู่ (ภายในแอป ExpressVPN):

 1. เปิดแอป ExpressVPN
 2. แตะแท็บ Keys
 3. ปลดล็อกตัวจัดการรหัสผ่าน
 4. แตะ Add icon.
 5. แตะ เพิ่มข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
 6. ป้อนชื่อและชื่อผู้ใช้หรือช่องอีเมล
 7. กรอกรหัสผ่าน (คุณยังสามารถคลิกเพื่อสร้างรหัสผ่านที่แนะนำโดยตัวจัดการรหัสผ่านได้)
 8. แตะ บันทึก

หากต้องการบันทึกรายละเอียดข้อมูลการเข้าสู่ระบบสำหรับบัญชีใหม่หรือบัญชีที่มีอยู่ (ภายในแอปหรือเว็บไซต์):

ก่อนดำเนินการต่อ โปรดเปิดใช้งานการป้อนอัตโนมัติในการตั้งค่าแอป

 1. ไปที่หน้าจอเข้าสู่ระบบหรือหน้าเพจ
 2. แตะช่องชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน
 3. แตะแป้นพิมพ์หรือปุ่มดรอปดาวน์เพื่อเพิ่มข้อมูลการเข้าสู่ระบบใหม่
 4. กรอกรายละเอียดข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
 5. แตะ บันทึกและป้อน

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN เพื่อรับความช่วยเหลือทันที

กลับไปด้านบน


ExpressVPN สำหรับ iOS

คุณสามารถนำเข้าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากเครื่องมือจัดการรหัสผ่านอื่นได้โดยทำตามหน้าสนับสนุนนี้

หากต้องการบันทึกรายละเอียดการเข้าสู่ระบบสำหรับบัญชีใหม่หรือบัญชีที่มีอยู่:

 1. เปิดแอป ExpressVPN
 2. แตะแท็บ Keys
 3. ปลดล็อกตัวจัดการรหัสผ่าน
 4. แตะ Add icon. ที่มุมขวาบน
 5. แตะ เพิ่มข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
 6. ป้อนชื่อและชื่อผู้ใช้หรือช่องอีเมล
 7. ป้อนรหัสผ่าน (คุณยังสามารถแตะเพื่อสร้างรหัสผ่านที่แนะนำโดยตัวจัดการรหัสผ่านได้)
 8. แตะบันทึก

หากต้องการบันทึกรายละเอียดการเข้าสู่ระบบสำหรับบัญชีใหม่หรือบัญชีที่มีอยู่ (ภายในแอปหรือเว็บไซต์):

ก่อนดำเนินการต่อ โปรดเปิดใช้งานการป้อนอัตโนมัติในการตั้งค่าแอป

 1. ไปที่หน้าจอเข้าสู่ระบบหรือหน้าเพจ
 2. แตะช่องชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน
 3. แตะปุ่ม รหัสผ่าน หรือไอคอนรูปกุญแจด้านบนแป้นพิมพ์
 4. แตะ เพิ่มข้อมูลการเข้าสู่ระบบสำหรับ…
 5. กรอกรายละเอียดข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
 6. แตะ บันทึกและป้อน

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN เพื่อรับความช่วยเหลือทันที

กลับไปด้านบน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เราเสียใจที่ได้ยินเรื่องนี้ โปรดบอกให้เราทราบว่าควรปรับปรุงอย่างไร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของเราจะติดต่อกลับเพื่อช่วยแก้ปัญหาของคุณ