Use ExpressVPN on your devices.
ต้องการ VPN หรือ DNS สำหรับอุปกรณ์ของคุณหรือไม่?
รับ ExpressVPN ตอนนี้
Use ExpressVPN on your devices.
บัญชี ExpressVPN หนึ่งบัญชี อุปกรณ์ทั้งหมด
รับแอปฟรี
สำคัญ: ExpressVPN Keys กำลังทยอยเปิดตัวบน Windows, Mac และ Linux ผ่านส่วนขยายเบราว์เซอร์ Chrome (เข้ากันได้กับ Chrome, Opera, Edge, Vivaldi และ Brave) และในแอป ExpressVPN สำหรับ iOS และ Android

คู่มือนี้จะแสดงวิธีการบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบครั้งแรกของคุณหลังจากติดตั้ง ExpressVPN Keys (ตัวจัดการรหัสผ่านของ ExpressVPN)

ข้ามไปที่…

ExpressVPN Keys สำหรับส่วนขยาย Chrome
ExpressVPN สำหรับ Android
ExpressVPN สำหรับ iOS

ExpressVPN Keys สำหรับส่วนขยาย Chrome

คุณสามารถนำเข้าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากตัวจัดการรหัสผ่านอื่น ๆ ด้วยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในหน้าสนับสนุนนี้

หากต้องการบันทึกรายละเอียดข้อมูลการเข้าสู่ระบบสำหรับบัญชีที่มีอยู่เดิม:

 1. คลิกที่ส่วนขยายเบราว์เซอร์ ExpressVPN Keys
 2. ปลดล็อกตัวจัดการรหัสผ่านโดยป้อนรหัสผ่านหลักของคุณ
 3. ไปที่แอปหรือเว็บไซต์ที่คุณมีบัญชีอยู่แล้ว
 4. ออกจากระบบบัญชี
 5. ลงชื่อเข้าใช้โดยป้อนรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณ (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน)
 6. คุณจะเห็นข้อความแจ้งที่ขอให้บันทึกรายละเอียดข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ คลิก บันทึก

หากต้องการบันทึกรายละเอียดข้อมูลการเข้าสู่ระบบสำหรับบัญชีใหม่:

 1. คลิกที่ส่วนขยายเบราว์เซอร์ ExpressVPN Keys
 2. ปลดล็อกตัวจัดการรหัสผ่านโดยป้อนรหัสผ่านหลักของคุณ
 3. ไปที่แอปหรือเว็บไซต์ที่คุณต้องการสมัครบัญชีใหม่
 4. ป้อนชื่ออผู้ใช้หรือช่องอีเมล
 5. คลิกช่องรหัสผ่าน ป้อนรหัสผ่าน (คุณยังสามารถคลิกเพื่อสร้างรหัสผ่านที่ผู้จัดการรหัสผ่านแนะนำได้)
 6. ดำเนินการตั้งค่าบัญชีของคุณ
 7. คุณจะเห็นข้อความแจ้งที่ขอให้บันทึกรายละเอียดข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ คลิก บันทึก

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN เพื่อรับความช่วยเหลือทันที

กลับไปด้านบน


ExpressVPN สำหรับ Android

คุณสามารถนำเข้าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากตัวจัดการรหัสผ่านอื่น ๆ ด้วยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในหน้าสนับสนุนนี้

หากต้องการบันทึกรายละเอียดข้อมูลการเข้าสู่ระบบสำหรับบัญชีใหม่หรือบัญชีที่มีอยู่เดิม (ภายในแอป ExpressVPN):

 1. เปิดแอป ExpressVPN
 2. แตะแถบ Keys
 3. ปลดบล็อกตัวจัดการรหัสผ่าน
 4. แตะไอคอนบวก
 5. ป้อนข้อมูลในช่องชื่อและชื่อผู้ใช้ หรือช่องอีเมล
 6. ป้อนรหัสผ่าน (คุณยังสามารถคลิกเพื่อสร้างรหัสผ่านที่ผู้จัดการรหัสผ่านแนะนำได้)
 7. แตะ บันทึก

หากต้องการบันทึกรายละเอียดข้อมูลการเข้าสู่ระบบสำหรับบัญชีใหม่หรือบัญชีที่มีอยู่เดิม (ภายในแอปหรือเว็บไซต์):

ก่อนจะดำเนินการ โปรดทำให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้งานการป้อนอัตโนมัติในการตั้งค่าแอป

 1. ไปที่หน้าจอหรือหน้าการเข้าสู่ระบบ
 2. แตะชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน
 3. แตะแป้นพิมพ์หรือปุ่นเมนูรายการ เพิ่มข้อมูลการเข้าสู่ระบบใหม่
 4. ป้อนรายละเอียดข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
 5. แตะ บันทึกและป้อน

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN เพื่อรับความช่วยเหลือทันที

กลับไปด้านบน


ExpressVPN สำหรับ iOS

คุณสามารถนำเข้าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากตัวจัดการรหัสผ่านอื่น ๆ ด้วยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในหน้าสนับสนุนนี้

หากต้องการบันทึกรายละเอียดข้อมูลการเข้าสู่ระบบสำหรับบัญชีใหม่หรือบัญชีที่มีอยู่เดิม:

 1. เปิดแอป ExpressVPN
 2. แตะแถบ Keys
 3. ปลดล็อกตัวจัดการรหัสผ่าน
 4. แตะไอคอนบวก ที่มุมบนขวา
 5. ป้อนข้อมูลในช่องชื่อและชื่อผู้ใช้ หรือช่องอีเมล
 6. ป้อนรหัสผ่าน (คุณยังสามารถคลิกเพื่อสร้างรหัสผ่านที่ผู้จัดการรหัสผ่านแนะนำได้)
 7. แตะ บันทึก

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN เพื่อรับความช่วยเหลือทันที

กลับไปด้านบน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เราเสียใจที่ได้ยินเรื่องนี้ โปรดบอกให้เราทราบว่าควรปรับปรุงอย่างไร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของเราจะติดต่อกลับเพื่อช่วยแก้ปัญหาของคุณ