คุณสามารถนำเข้าข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ExpressVPN Keys จากบริการต่อไปนี้:

ExpressVPN Keys รองรับเฉพาะการนำเข้าข้อมูลการเข้าสู่ระบบ (อีเมล, ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน) เท่านั้น ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบันทึกที่ทำการบันทึกเอาไว้จะไม่ถูกนำเข้ามาด้วย

หากคุณต้องการนำเข้าข้อมูลการเข้าสู่ระบบไปยัง ExpressVPN Keys จากบริการตัวจัดการรหัสผ่านอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากที่ระบุด้านบน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ใน Chrome, Opera, Edge, Vivaldi หรือ Brave ติดตั้งส่วนขยายเบราว์เซอร์ ExpressVPN Keys สำหรับ Chrome
  2. คลิกส่วนขยายเบาวร์เซอร์ ExpressVPN Keys
  3. คลิกแถบ ตัวเลือก > การตั้งค่า
  4. คลิก นำเข้าจากบริการที่มีอยู่
  5. กรอกรหัสผ่านหลักของคุณ
  6. เลือก อื่น ๆ 
  7. ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN เพื่อรับความช่วยเหลือทันที

กลับด้านบน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เราเสียใจที่ได้ยินเรื่องนี้ โปรดบอกให้เราทราบว่าควรปรับปรุงอย่างไร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของเราจะติดต่อกลับเพื่อช่วยแก้ปัญหาของคุณ