Tor och VPN

Bör jag använda ett VPN med Tor Browser?

Ja! Att använda Tor och ett VPN tillsammans ger dig maximal säkerhet.


Bör jag använda ett VPN för att ansluta till Tor, eller använda Tor för att ansluta till ett VPN?

Anslut först till ett VPN, sedan till Tor. Fortsätt läsa och få reda på varför.

Använd ExpressVPN VPN med Tor för mer anonymitet online Tor-logotyp.

Anslut till VPN, sedan till Tor (Onion over VPN)

När du först ansluter till VPN och sedan till Tor (också känt som "Onion over VPN") får du allt integritetsskydd som Tor-nätverket erbjuder, plus extra skydd som hindrar alla noder från Tor att se din riktiga IP-adress. Du behöver heller inte oroa dig för att bli flaggad av ditt hemnätverk för att du använder Tor, eftersom allt nätverket kommer se är krypterad trafik till din VPN-server.

En bärbar dator som visar en bärbar dator skyddad av en VPN och Tor ovanför den.

En annan fördel med Tor over VPN är att din VPN-tjänst inte kan se vad du gör inuti Tor-nätverket. Och skulle det finnas en bugg i Tor Browser (vilket har hänt förut) kommer du att få ett extra säkerhetslager mellan dig och buggen ifall du ansluter till VPN först.

Det är enkelt att komma igång: anslut bara till den VPN-server du föredrar och starta sedan Tor Browser.

Tor vs. VPN

Tor-nätverket och VPN är båda integritetsverktyg, men de fungerar på olika sätt.

Vad är Tor?

Tor är ett öppet nätverk som vem som helst kan gå med i och bidra till, och även använda gratis. När datan leds genom nätverket anonymiseras den, men processen är långsam och ineffektiv. Nätverket sparar ingen användarinformation, även om en illvillig nod kan föra begränsade loggar. Du behöver inte lita på nätverket, men du bör utgå från att delar av det kan vara utsatt för övervakning.

Vad är ett VPN?

En VPN-klient, däremot, leder alla data genom sitt nätverk, även data som skickas icke-hierarkiskt (som vid fildelning). Den krypterar datan för att förhindra att den ses av tredje part, men eftersom allt passerar genom VPN-leverantörens servrar måste användaren kunna lita på att VPN-leverantören i sig inte för några loggar. Det finns emellertid viss användarinformation som ett VPN måste samla, som betalningsuppgifter.Varför inte Tor först och VPN sedan?

Att skapa en tunnel genom Tor-nätverket och ansluta därifrån till din VPN-tjänst (också känt som "VPN over Tor") är svårare att utföra.


ExpressVPN stöder inte den metoden eftersom den inte ökar din anonymitet. Även om ett sådant arrangemang gör det omöjligt för utgångsnoden att se din trafik blir den nu synlig för VPN-tjänsten.

I teorin kan du anförtro den här informationen till ett VPN som inte för aktivitets- eller anslutningsloggar, men egentligen innebär det ett enda lager av tillit i ett annars opålitligt system, vilket lämnar dig utan anonymitetsfördelar och med Tor-nätverkets långsamma hastigheter.

Hur funkar Tor utan ett VPN?

Tor fungerar som en serie proxyservrar i flera lager som leder din trafik i sick-sack runt internet innan den når din destination (lagren har gett upphov till namnet The Onion Router).

Dina data leds via minst tre noder.


  • Ingångsnoden
    , som oundvikligen känner till din IP-adress


  • Mittnoden (eller kopplingsnoden)
    , som hindrar utgångsnoden från att få reda på vilken ingångsnod du använt och gör det väldigt svårt att få fram den informationen

  • Utgångsnoden, som vet vilken sida du ansluter till men inte vem du är    De tre noderna separerar din IP-adress från din destination och gör att två personer kan kommunicera med varandra utan att någon av dem, eller någon mellanhand, vet vem den andra är.

Anslutningen till en bärbar dator går genom olika hål för att nå en annan dator.

Tor-nätverket nås vanligen genom Tor Browser, som härstammar från Firefox. Tor Browser är optimerad för säkerhet och anonymitet till skillnad från de flesta andra webbläsare, som är optimerade för hastighet och inte erbjuder tillräckligt försvar mot attacker, som webbläsarens fingeravtryck.


Även om Tor-nätverket utgör en guldstandard för anonymisering av din internettrafik är systemet långsamt och ineffektivt. Som utgångsläge skyddar Tor Browser bara dina surfdata, inte andra applikationer som körs samtidigt, och dessa behöver därför konfigureras separat. Ett säkrare alternativ är TAILS, ett helt operativsystem som gör att du kan leda alla dina data, från alla program, genom Tor-nätverket.

Är det olagligt att använda Tor Browser?

Det är helt lagligt att använda Tor. Det är ett viktigt verktyg för att dissidenter och visselblåsare ska kunna kommunicera anonymt. Vissa personer använder det för att komma åt hemsidor som är censurerade i deras land, inklusive populära tjänster som Facebook. Men eftersom mycket illegal aktivitet äger rum via Tor skulle det väcka misstänke hos rättsväsendet och internetleverantörer om man bara anslöt till nätverket utan skydd.

Vill du veta mer om Tor? Här kommer en komplett guide.

VPN + Tor = Bäst för din säkerhet

Tor är ett utmärkt verktyg för integritet. Det är just nu oslagbart för ökad anonymitet online och kan vara det enda som överlistar en välfinansierad och sofistikerad motståndare.

Att använda Tor over VPN ökar bara din integritet. Anslut till ditt VPN och öppna sedan Tor Browser för att få tillgång till Tor-nätverket utan att din internetleverantör kan identifiera dig som Tor-användare.

30
DAGARS
PENGARNA-TILLBAKA-GARANTI

Har du inget VPN att använda med Tor?

Prova ExpressVPN riskfritt.

Om du av någon anledning inte är nöjd med ExpresVPN kan du få pengarna tillbaka inom 30 dagar från din beställning.