To use our apps and configurations, please sign up for an ExpressVPN account first.

Observera: Om du är ansluten till internet men inte kommer åt vissa hemsidor eller online-servrar, kontakta ExpressVPN:s supportteam för direkt assistans.

Ifall din enhet är ansluten till ExpressVPN men du inte har internetåtkomst (dvs. du kommer inte åt några hemsidor ALLS, inklusive hemsidor du har åtkomst till utan ExpressVPN anslutet), följ de här felsökningsstegen:

Hoppa till:

Steg 1: Kontrollera din underliggande anslutning
Steg 2: Anslut till en annan serverposition
Steg 3: Ändra ditt VPN-protokoll
Steg 4: Justera dina proxy-inställningar
Steg 5: Skicka in loggfiler/diagnostik
Ta reda på vad loggmeddelandena betyder


Steg 1: Kontrollera din underliggande anslutning

Koppla från ExpressVPN och se om du har internetåtkomst.

Om du har det, anslut till ExpressVPN och fortsätt till nästa steg i den här guiden. Om du inte har internetåtkomst har problemet att göra med din internetanslutning. Du kan behöva starta om din enhet och kontrollera dina nätverksinställningar för att lösa problemet.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam och få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Steg 2: Anslut till en annan serverposition

Välj någon annan av ExpressVPN:s serverpositioner och anslut till den.

Om du har internetåtkomst när du ansluter till en annan serverposition kan det röra sig om ett tillfälligt fel med den serverposition du anslöt till från början. Kontakta ExpressVPN:s supportteam om problemet och fortsätt använda internet som vanligt.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam och få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Steg 3: Ändra ditt VPN-protokoll

VPN-protokoll (t.ex. UDP, TCP, L2TP etc.) är de metoden din enhet kan använda för att anslute till en VPN-server.

Som standard använder ExpressVPN UDP-protokollet. Det kan emellertid vara blockerat i vissa länder.

För optimal prestanda, välj protokoll i följande ordning:

  1. OpenVPN TCP
  2. L2TP
  3. PPTP
Observera:PPTP och L2TP/Ipsec ger svagt säkerhetsskydd och bör endast användas i anonymiseringssyfte eller för att byta position.

Hur du ändrar protokoll för…

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam och få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Steg 4: Justera dina proxy-inställningar

Se till att din webbläsare är inställd på automatisk identifiering av proxy eller ingen proxy. Följ instruktioner för din webbläsare för att få reda på hur man gör:

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam och få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Steg 5: Skicka in loggfiler/diagnostik

Andra möjliga orsaker och lösningar finnas under ExpressVPN loggfiler eller diagnostik.

Du kan spara loggfiler eller diagnostik och mejla till ExpressVPN:s supportteam på support@expressvpn.zendesk.com.

För att spara din diagnostikfil, gå till > Hjälp & support > Diagnostisk information. Spara din diagnostik eller kopiera in informationen i en textfil.

För äldre versioner av ExpressVPN:

För ExpressVPN 6.x

För att spara din diagnostik, klicka på hamburgarmenyn (≡) > Diagnostik > Spara till fil.

För ExpressVPN 5.x

För att spara din diagnostik, klicka på(…) > Diagnostik > Spara diagnostik.

För ExpressVPN 3.x

I ExpressVPN-fönstret, klicka på Spara logg.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam och få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Är du tekniskt lagd? Ta reda på vad loggmeddelandena betyder

Om du är tekniskt lagd, ta reda på vad felmeddelandena betyder!

Tillbaka till toppen

Was this article helpful?46 28 Undo