För att använda våra appar och konfigurationer behöver du först skaffa ett ExpressVPN-konto.

När du ansluter till en serverposition kan det hända att du ser anslutningen fastna halvvägs under en längre tid:

ExpressVPN-appen har kört fast under anslutningsförsöket.

Ifall detta händer dig:

  1. Om du befinner dig på en plats med kända anslutningsproblem för VPN, vänta och ge anslutningen ungefär 30 sekunder att slutföras. Om det inte fungerar, försök ansluta till en annan position.
  2. Koppla från ExpressVPN på din enhet och testa ifall du har åtkomst till internet. Ifall du stöter på anslutningsproblem medan VPN är frånkopplat har problemet att göra med den internetanslutning du använder.
  3. Stäng (eller avsluta) ExpressVPN på din enhet och öppna sedan appen igen. Försök ansluta till en annan serverpositon efter att du öppnat appen igen. Om du lyckas ansluta till en ny position, försök att ansluta till den ursprungliga positionen igen. Ifall det inte fungerar kan problemet ha att göra med den ursprungliga position du försökte ansluta till.
  4. Starta om din enhet och öppna ExpressVPN igen. Försök ansluta till en annan serverpositon efter att du öppnat appen igen. Om du lyckas ansluta till en ny position, försök att ansluta till den ursprungliga positionen igen. Ifall det inte fungerar kan problemet ha att göra med den ursprungliga position du försökte ansluta till.
  5. Logga in på ditt ExpressVPN-konto och välj Installera ExpressVPN för att ladda ner den senaste versionen av ExpressVPN. Installera din ExpressVPN-app och anslut sedan till en serverposition.
  6. Kontrollera ifall din licens har löpt ut. För mer hjälp, se denna guide till hur du återaktiverar utgångna licenser eller abonnemang.

Medan du genomför dessa steg kan du kontakta ExpresVPN:s supportteam för direkt assistans när du vill.

Tillbaka till toppen

Var artikeln till hjälp?Ja Nej
Got it. Could you tell us more?